نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 کارمند / شرکت پارس ایزوتوپ

3 همکار پروژه / پژوهشگاه

4 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836 - 14395 ، تهران - ایران

5 شرکت پارس ایزوتوپ، تهران-ایران

6 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

10.24200/nst.2020.619.1426

چکیده

رنیوم-188 به عنوان کاندیدی مناسب جهت توسعه رادیوداروهای درمانی شناخته می‌شود. اخیرا مولد 188 W / 188Re بر پایه آلومینا در کشور تولید شده است. از آنجا که ویژگیهای اصلی یک مولد نقش به سزایی را در امکان یا عدم امکان بهره‌گیری از آن در فرآیند توسعه رادیوداروها خواهد داشت، در این تحقیق، مشخصه‌های اصلی مولد شامل انتخاب محلول مناسب جهت شستشو، منحنی شویش و بازده شستشو تعیین شده و خلوص رادیونوکلیدی، خلوص شیمیایی و خلوص رادیوشیمیایی محصول شویش مولد مورد ارزیابی قرار گرفت. منحنی شویش مولد نشان داد که بیشترین غلظت اکتیویته رنیوم-188 در کسرهای 2، 3 و 4 وجود دارد که می‌تواند در مقاصد نشاندارسازی خاص مورد بهره‌بردای قرار گیرد. بازده مولد و درصد تنگستن-188 باقیمانده در محلول شسته شده از مولد، به ترتیب برابر است با 69% و 4-10 × 76/1 درصد بوده که در محدوده مجاز فارماکوپه اروپا است. نتیجه بررسی خلوص شیمیایی مقادیر کمتر از ppm 5 وجود یون آلومینیوم در محصول شویش نشان داد. همچنین خلوص رادیوشیمیایی محصول شویش مولد با استفاده از روش ITLC بالاتر از 99 درصد بدست آمد. به طور کلی نتایج به دست آمده از کنترل کیفی مولد 188W / 188Re تولید شده در کشور رضایت بخش بوده و امید می‌رود این مولدها نقش مفیدی در تولید رادیوداروهای درمانی در کشور ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Characterization of 188W / 188Re Generator and Quality Control of its Eluate

نویسندگان [English]

  • Hassan Yousefnia 1
  • Meysam Karamivand 2
  • Fatemeh Mohammadpour-Ghazi 3
  • Behrouz Alirezapour 4
  • Bagher Kalantari 5
  • Samaneh Zolghadri 6

1 NSTRI

2 Pars Isotope Company, Tehran, Iran

3 NSTRI

4 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), P.O. Box 14395-836, Tehran, Iran

5 Pars Isotope Company, Tehran, Iran

6 NSTRI

چکیده [English]

Rhenium-188 is known as a suitable candidate for the development of therapeutic radiopharmaceuticals. Recently, an alumina-based 188W / 188Re generator has been produced in the country. Since the main features of a generator will play an important role in the possibility or impossibility of using it in the process of radiopharmaceutical development, in this study, the main characteristics of the generator including the selection of the appropriate washing solution, the washing curve and efficiency were determined and the radionuclide purity, chemical purity and radiochemical purity of the generator washing product were evaluated. The washing curve of the generator showed that the highest concentration of rhenium-188 activity is present in fractions 2, 3 and 4 which can be used for special labeling purposes. The yield of the generator and the percentage of tungsten-188 remaining in the solution washed from the generator are 69% and 1.76 × 10-4, respectively, which is within the permitted range of European Pharmacopoeia. The result of chemical purity indicates that the presence of aluminum ions less than 5 ppm in the washing product of the generator. Also, the radiochemical purity of the washing product of the generator was higher than 99% using ITLC method. In general, the obtained results from the quality control of the 188W / 188Re generator produced in the country are satisfactory and it is hoped that these generators will play a useful role in the production of therapeutic radiopharmaceuticals in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 188W /188Re generator
  • Elution Yield
  • Elution Profile
  • Quality Control