نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رادیوایزوتوپها و رادیو داروها، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران

2 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران-ایران

10.24200/nst.2020.472.1321

چکیده

رادیوایزوتوپ فلوئور-18 از بمباران آب غنی شده (H218O) در سیکلوترون با راندمان بالا تولید میشود. این آب دارای غنای18O، بیشتر از 98 % بوده و بطور کامل ازخارج از کشور تامین میشود. از آنجایی که در بمباران اول آن فقط چند درصد ازآن در تولید اول کاسته میشود، اگر ناخالصی های شیمیایی و رادیو شیمیایی وارد شده از تولید اول را جداسازی نماییم، میتوان از آن مجددا" برای تولید رادیو ایزوتوپ فلوئور-18، استفاده نمود. آب مصرف شده محتوی ناخالصی هایی از قبیل مواد آلی و معدنی بوده و قابل استفاده مجدد نمیباشد و بایستی برای استفاده مجدد تخلیص شود. برای تخریب مواد آلی از نور UV و جداسازی ناخالصی های معدنی از روش تبادل یونی و تقطیردمای پایین در اتمسفر کنترل شده، استفاده میشود. در این مطالعه روش نوین تخلیص آب غنی شده مصرفی با استفاده از روشهای جدید شیمیایی و فیزیکی مورد بررسی قرار گرفت. از محصول بازیابی شده،(H218O) ، جهت تست نهایی کیفیت، برای بمباران در سیکلوترون و تولید رادیو ایزوتوپ فلوئور-18 و در نهایت رادیو داروی F-FDG18استفاده شد. نتایج تولید موفق رادیو دارو واحراز پارامترهای کنترل کیفی رادیوداروی تولیدی، تایید دیگری برای انجام موفقیت آمیز این پژوهش بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A new method for chemical & radiochemical purification of enriched water used in production [18F] FDG in Iran

نویسندگان [English]

  • Parviz Ashtari 1
  • Shahzad Feizi 2
  • Gholamreza Aslani 2

1 Radio-isotope & Radio-pharmaceutical Dep. Application Radiation Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute, AEOI, Tehran, Iran.

2 Application Radiation Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute, AEOI, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The 18F radioisotope is produced via bombardment of the enriched water (H218O) with high yield in cyclotron. The 18O enrichment value of the water is more than 98% and has been imported from abroad. Hence, only a few percentages of enriched water is used in the first bombardment, the recovered water can be used for production of 18F after removing the chemical and radiochemical impurities. The used water contains organic and inorganic impurities which should be removed before re-usage. In order to remove organic and inorganic impurities, ultra violet irradiation and ionic exchange methods were applied in addition with low-temperature condensation in controlled atmosphere. In this study, a novel method for purification of used enriched water was introduced utilizing chemical and physical methods. The purified enriched water was used for bombardment in cyclotron. Production of 18F radioisotope, and finally the production of 18F-FDG along with the QC test were performed. The qualified results of the 18F-FDG production and its QC tests, confirmed the successful purification of the enriched water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enriched Water
  • Purification
  • 18F-FDG