نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

10.24200/nst.2021.710.1480

چکیده

در این پژوهش مقادیر انرژی جنبشی کل (TKE) پاره های شکافت نوترونی ایزوتوپهای پلوتونیوم با کمک مدل نقطه تکینگی محاسبه شده اند. نتایج به دست آمده با نتایج تجربی مقایسه شده اند تا پارامتر های مورد نیاز در مدل نقطه تکینگی به دست آیند. به این منظور انرژی جنبشی کل پاره های شکافت نوترونی 239Pu، 241Pu و 242Pu را که دارای مقادیر تجربی هستند بررسی شده اند. مقادیر انرژی جنبشی کل پاره های شکافت نوترونی دیگر ایزوتوپهای پلوتونیوم با کمک مقادیر پارامترهای به دست آمده در مدل نقطه تکینگی حدس زده شده اند. با کمک نتایج پارامترهای تغییر شکل پاره های شکافت به دست آمده، متوسط انرژی جنبشی کل پاره های شکافت نوترونی برای بقیه ایزوتوپهای اورانیوم محاسبه شده است. بیشترین مقدار متوسط انرژی جنبشی کل پاره های شکافت نوترونی برای ایزوتوپهای پلوتونیوم در حدود185Mev است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of the Total Kinetic Energy Distributions for Neutron Fission of Plutonium Isotopes

نویسنده [English]

  • mojtaba jamiati

Faculty member

چکیده [English]

In this study the total kinetic energy (TKE) values of neutron fission fragments of Plutonium isotopes were calculated using the scission point model. The deformation parameters were obtained for neutron fission of Plutonium 239, 241 and 242 by comparing the calculated and experimental results in the scission point model. With these deformation parameters, TKE values were evaluated for neutron fission of other Plutonium isotopes. Using the results of the fission deformation parameters obtained, the average kinetic energy of all neutron fission fragments for the rest of the plutonium isotopes is calculated. The maximum average kinetic energy of all neutron fission fragments for plutonium isotopes is about 185 MeV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The total kinetic energy
  • scission point model
  • neutron fission
  • the energy distribution of fission fragments