نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیت علمی دانشگاه آزاد مشهد

2 گروه فیزیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 گروه فیزیک، پیام نور مشهد، ایران

10.24200/nst.2021.796.1542

چکیده

در این مقاله، طیف اوراست و نسبت احتمالات گذارهای الکترومغناطیسی کاهش یافته، B(M1)/B(E2) ، برای ایزوتوپ های 185-187-189Os با استفاده از مدل لایه ای تصویری به ترتیب تا اسپین های+2/47 ،+2/33 و +2/31 محاسبه شده است. در نسبت B(M1)/B(E2) ، افت های شدیدی در اسپین های+2/39 ، +2/33 و +2/29 مشاهده شد که مرتبط با کاهش چرخش هسته است که می تواند بعلت قطع شدگی باند های سه-شبه ذره ای با باندهای تک ذره ای نوترون در طیف اوراست باشد. در نهایت ، مشاهده شده است بطور کلی با افزایش تعداد نوکلئونها، روند افزایش نسبت گذارهای الکترومغناطیسی یکسان است و برای بار دوم فقط برای ایزوتوپ 189Os بعد از اسپین +2/39 چرخش و خاصیت مغناطیسی هسته زیاد میشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Electromagnetic Transitions for Odd 185-187-189Osmium

نویسندگان [English]

  • alireza haghpeima 1
  • maryam moonesi 2
  • Saeed Mohammadi 3

1 Department of Physics, Mashhad branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

2 Department of Physics, Mashhad branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

3 Physics department, Payam Nour University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

In this paper, Yrast spectrum and the ratio of the electromagnetic reduced transition probability, B(M1)/B(E2) has been calculated up to the spins 47/2+,33/2+ and 31/2+ for 185-187-189Os isotopes using projected shell model, respectively. In the B(M1)/B(E2) ratio were observed great drops in spins 39/2+, 33/2+ and 29/2+ that corresponds to decreases the nuclear rotation that can be the reason of band crossing of three quasi-particles with single-particle neutron band in yrast spectra. Finally, in general, it is observed that with increasing number of nucleons, the trend of increasing the ratio of electromagnetic transitions is the and for the second one only for 189Os isotope after spin 39/2+, rotation and magnetic properties of nucleus increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yrast Spectrum
  • Reduced Electromagnetic Transition probability
  • Projected Shell Model