نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده فیزیک و شتابگرها

2 پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای

3 پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها

چکیده

در این کار پژوهشی ما از روش گسیل پرتوی گامای القایی با دوترون (DIGE) بر اساس واکنش‌های هسته‌ای 18O(d,pγ)19O (Eγ=1376 keV) و (Eγ= 871 keV) 16O(d,pγ)17O برای اندازه‌گیری مطلق ایزوتوپ‌های پایدار16O و 18O در نمونه H218O پرتودهی‌شده استفاده کردیم. این نمونه به عنوان هدف برای تولید رادیوایزوتوپ 18F با باریکه پروتون شتابگر سیکلوترون بمباران شده بود. هدف نازکTa2O5 مورد استفاده در این آزمایش با آندایزینگ فلز تانتالوم با آب پرتودهی‌شده ساخته‌شد. مزیت اصلی روش DIGE اندازه‌گیری همزمان ایزوتوپ‌های16O و 18O تنها با یک آزمایش با باریکه دوترون است. اعتبار روش با تعیین مقدار ایزوتوپ 18O برای یک نمونه آب با غنای 18O مشخص بررسی شد. اندازه‌گیری‌ها با استفاده از باریکه دوترون keV 1150 شتابگر الکتروستاتیک MV 3 واندوگراف پژوهشگاه علوم وفنون هسته‌ای انجام شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Absolute measurement of the isotopes 16O and 18O in bombarded H218O sample using deuteron induced gamma-ray emission technique

نویسندگان [English]

  • Hossin Rafi-kheiri 1
  • ALIREZA JOKAR 1
  • Fariba F. Johari Daha 2
  • Golamreza Aslani 3

1 Physics and Accelerators Research School

2 Radiation Applications Research School

3 Radiation Applications Research School

چکیده [English]

In this research work we used the Deuteron Induced Gamma-ray Emission (DIGE) method base on 18O(d,pγ)19O (Eγ=1376 keV) and 16O(d,pγ)17O (Eγ= 871 keV) nuclear reactions to determine absolute amounts of the stable isotopes 16O and 18O in the irradiated H218O sample. This sample had been bombarded as a target by proton beam of cyclotron accelerator in order to 18F radioisotope production. The employed thin Ta2O5 target was prepared by anodizing tantalum backing with the sample of irradiated H218O. The main advantage of PIGE is in measuring simultaneity of the isotopes 16O and 18O only using one experience with deuteron beam. The reliability of used method was checked by determining of isotope 18O for a sample with given 18O enrichment. These measurements were conducted using the 1150 keV deuteron beam of the 3 MV Van de Graaff electrostatic accelerator of Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI).

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear reaction
  • Particle Induced Gamma-ray Emission
  • isotopes 16O and 18O