نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران- ایران

چکیده

رادیوایزوتوپ فلوئور-18 از بمباران آب غنی شده (O218H) در سیکلوترون با بازدهی بالا تولید می­شود. این آب دارای غنای O18، بیش­تر از  98% بوده و به­طور کامل از خارج از کشور تأمین می­شود. از آن­جایی که در بمباران اول آن فقط چند درصد از آن در تولید اول کاسته می­شود، اگر ناخالصی­­های شیمیایی و رادیوشیمیایی وارد شده از تولید اول را جداسازی نماییم، می­توان از آن مجدداً برای تولید رادیو­ایزوتوپ فلوئور-18، استفاده نمود. آب مصرف شده محتوی ناخالصی­هایی از قبیل مواد آلی و معدنی بوده و قابل استفاده مجدد نمی­باشد و بایستی برای استفاده مجدد تخلیص شود. برای تخریب مواد آلی از نور UV و جداسازی ناخالصی­های معدنی از روش تبادل یونی و تقطیر دمای پایین در اتمسفر کنترل شده، استفاده می­شود. در این مطالعه روش نوین تخلیص آب غنی شده مصرفی با استفاده از روش­های جدید شیمیایی و فیزیکی مورد بررسی قرار گرفت. از محصول بازیابی شده، (O218H)، جهت تست نهایی کیفیت، برای بمباران در سیکلوترون و تولید رادیوایزوتوپ فلوئور-18 و در نهایت رادیوداروی F-FDG18 استفاده شد. نتایج تولید موفق رادیودارو و احراز پارامترهای کنترل کیفی رادیوداروی تولیدی، تأیید دیگری برای انجام موفقیت­آمیز این پژوهش بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A new method for chemical & radiochemical purification of enriched water used in production [18F] FDG in Iran

نویسندگان [English]

  • P. Ashtari
  • Sh. Feizi
  • Gh. Aslani

Application Radiation Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-3486, Tehran-Iran

چکیده [English]

The 18F radioisotope is produced via the enriched water (H218O) bombardment with a high cyclotron yield. The 18O enrichment value of the water is more than 98% and has been imported from abroad. Hence, only a few percentages of enriched water are used in the first bombardment; the recovered water can be used to produce 18F after removing the chemical and radiochemical impurities. The used water contains organic and inorganic impurities, which should be removed before re-usage. In order to remove organic and inorganic impurities, ultraviolet irradiation and ionic exchange methods were applied in addition to low-temperature condensation in a controlled atmosphere. This study introduced a novel method for purification of used enriched water using chemical and physical methods. The purified enriched water was used for bombardment in cyclotron. Production of 18F radioisotope, and finally the production of 18F-FDG along with the QC test were performed. The qualified results of the 18F-FDG production and its QC tests, confirmed the successful purification of the enriched water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enriched water
  • Purification
  • 18F-FDG
1. Beth Virnig, et al., Post Coverage Analysis: Use of Positron Emission Tomography (PET) Scans: Final Report, Research Data Assistance Center, Division of Health Services Research & Policy, School of Public Health, University of Minnesota. (2004).
 
2. H. Kitano, et al, Performance assessment of O-18 water purifier, Annals of Nuclear Medicine, 15, 75-78 (2001).
 
3. A.H.A. Rayyes, Enrichedwater-H218O-enriched purification to be used in routine 18FDG production, Nukleonika, 55(3), 401-405 (2010).
 
4. Cyclotron Produced Radionuclides: Principles and Practice, Technical Reports SeriEs No. 465, International Atomic Energy Agency VIENNA, (2008).
 
5. L. Bowden, et al, Radionuclide impurities in proton-irradiated[18O]H2O for the production of 18F-: Activities and distribution in the[18F]FDG synthesis process, Applied Radiation and Isotopes, 67, 248-255 (2009).
 
6. Michael John Schueller, David L. Alexoff, David James Schlyer, Separating long-lived metal ions from 18F during H218O recovery, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B. 261, 295-799 (2007).
 
7. S. Dobrović, H. Juretić, N. Ružinski, Photodegradation of Natural Organic Matter in Water with UV Irradiation at 185 and 254 nm: Importance of Hydrodynamic Conditions on the Decomposition, Rate, Separation Science and Technology, 42, 1421-1432 (2007).