نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک هسته‌ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صندوق پستی: ، تهران، ایران

2 شرکت منبع نور کانادا، ساسکاتون- کانادا

3 پژوهشکده‌ی فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران

چکیده

مطالعات شتاب‌­دهنده خطی گرادیان بالا از جمله زمینه­‌های جدید حوزه شتاب‌­دهنده‌­ها می­‌باشد. مهم­‌ترین عامل محدودکننده گرادیان میدان الکتریکی در شتاب‌دهنده‌­های خطی، پدیده شکست رادیو فرکانسی است. مطالعات گسترده­ای که در خصوص تأثیر جنس و روش ساخت کاواک‌­ها بر گرادیان قابل‌­دست‌­یابی انجام شده، نشان می‌­دهند که کاواک‌­های ساخته شده از مس سخت، که عملیات حرارتی بر روی آن صورت نگرفته است، رفتار بهتری در میدان‌­های بالا از خود نشان می­‌دهند. استفاده از روش بریزینگ، به ­عنوان متداول‌­ترین روش در ساخت کاواک، مستلزم استفاده از کوره‌­های دمای بالا است که موجب نرم شدن ساختار مس می‌­شود. از این‌­رو به­ کارگیری روش­‌های non-brazing در ساخت کاواک‌­های گرادیان بالا مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس تجربه موفق استفاده از روش انقباضی در ساخت کاواک‌های پروژه شتاب‌­دهنده خطی در پژوهشگاه دانش‌­های بنیادی، در پژوهش حاضر استفاده از این روش در طراحی و ساخت کاواک‌­های باند S گرادیان بالا پیشنهاد شده است که با جلب همکاری بین‌­المللی دنبال خواهد شد. طراحی رادیوفرکانسی کاواک، بررسی جزیی محدودیت شکست رادیوفرکانسی در آن و طراحی کوپلر در این کار انجام شده است. از جمله نتایج به ­دست آمده می‌توان به طراحی شکل و ابعاد مناسب کاواک و کوپلر با هدف افزایش حداکثری گرادیان میدان و دست‌یابی به میدان  MV/m138 و نرخ شکست رادیوفرکانسی کم‌­تر از bpp/m 6-10 در توان ورودی MW 8 و پارامتر 11S برابر dB 60- برای کوپلر اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design of high gradient S-band cavity and coupler

نویسندگان [English]

  • S.M. Aghayan 1
  • S.F. Masoudi 1
  • S.H. Shaker 2
  • F. Ghasemi 3

1 Department of Physics, K.N Toosi University of Technology, P.O.Box: , Tehran – Iran

2 Canadian Light Source Inc. (CLS), Saskatoon - Canada

3 Physics and Accelerator Research School, Nuclear Sciences and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14155-1339, Tehran – Iran

چکیده [English]

Studies on high gradient linear accelerators are among the new areas in the field of accelerators. The most important factor that limits the electric field gradient in linear accelerators is the radio frequency breakdown. Many studies have been conducted on the effect of the material and manufacturing method of cavities on the achievable gradient, which shows that rigid structures fabricated without high-temperature processes achieve a better high gradient performance. Employing the brazing method, as the most common method for construction of cavities, requires the use of high-temperature furnaces, which causes softening of the copper. Therefore, using non-brazing methods to construct high gradient cavities has been considered. Based on the experiences gained in the national electron linear accelerator project at the institute for research in fundamental science (IPM) and the shrinking fit method used to fabricate and assemble its acceleration cavities, the design and construction of high gradient S-band cavities are in progress with international cooperation. Radiofrequency design of cavity with vacuum breakdown consideration and coupler design are discussed. Achieving the appropriate shape and dimensions of the cavity and coupler for maximizing the axial electric field (134 MV/m) with a breakdown rate of less than  at 8 MW input power and S11 parameter -60 dB for the coupler are the results of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linear accelerator
  • High gradient
  • Breakdown rate
  • Surface field
  • S11 parameter
1.             E.I. Simakov, V.A. Dolgashev, S.G. Tantawi, Advances in high gradient normal conducting accelerator structures, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 907, 221-230 (2018).
 
2.             A. Vnuchenko, et al., High-gradient testing of an S-band, normal-conducting low phase velocity accelerating structure, Physical Review Accelerators and Beams, 23(8), 084801 (2020).
 
3. N. Shafqat, C. Serpico, T. Lucas, Design and high-power test of a short prototype of high gradient S-band accelerating structure for the FERMI free electron laser linac upgrade, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 979, 164473 (2020).
 
4.             M. Diomede, High-gradient structures and rf systems for high-brightness electron linacs (Phd thesis),  Università degli studi di Roma-La Sapienza (2020).
 
5. D. Angal-Kalinin, et al., Design, specifications, and first beam measurements of the compact linear accelerator for research and applications front end, Physical Review Accelerators and Beams, 23(4), 044801 (2020).
 
6. A. Korsbäck, et al., Vacuum electrical breakdown conditioning study in a parallel plate electrode pulsed dc system, Physical Review Accelerators and Beams, 23(3), 033102 (2020).
 
7. V. Dolgashev, et al., Materials and technological processes for High-Gradient accelerating structures: new results from mechanical tests of an innovative braze-free cavity, Journal of Instrumentation,  15(01), P01029 (2020).
 
8. V. Dolgashev, et al., Innovative compact braze-free accelerating cavity, Journal of Instrumentation,  13(09), P09017 (2018).
 
9. D. Alesini, et al., Design, realization, and high power test of high gradient, high repetition rate brazing-free S-band photogun, Physical Review Accelerators and Beams, 21(11), 112001 (2018).
 
10. D. Alesini, et al., New technology based on clamping for high gradient radio frequency photogun, Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams, 18(9), 092001 (2015).
 
11. V.A. Dolgashev, et al., RF breakdown in normal conducting single-cell structures. in Particle Accelerator Conference, Knoxville, Tennessee. (2005).
 
12. V. Dolgashev, et al., Status of high power tests of normal conducting single-cell structures, In Conf. Proc, (2008).
 
13.          V. Dolgashev, Building and High Power Testing Welded Accelerating Structures. in 12th International Workshop on Breakdown Science and High-Gradient Technology, HG2019, from 10 to 14 June 2019, Chamonix, France. (2019).
 
14. M. Aicheler, et al., A Multi-TeV linear collider based on CLIC technology: CLIC Conceptual Design Report, SLAC National Accelerator Lab., Menlo Park, CA (United States) (2014).
 
15. F. Ghasemi, et al., Design, construction and tuning of S-band coupler for electron linear accelerator of institute for research in fundamental sciences (IPM E-linac), Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 772, 52-62 (2015).
 
16. S.S. Hajari, et al., RF emittance in a low energy electron linear accelerator, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 888, 250-256 (2018).
 
17. H. Shaker, F. Ghasemi, Design of a Pi/2 Mode S-Band Low Energy TW Electron Linear Accelerator, In Conf. Proc. (2011).
 
18. M. Aghayan, F.M., H. Shaker, F. Ghasemi, Plans for constructing high-gradient S-band cavities using non-brazing method in Iran, International Workshop on Breakdown Science and High Gradient Technology (HG2018), (2018).
 
19. H. Shaker, Electron linac in Iran, International Workshop on Breakdown Science and High Gradient Technology (HG2017), (2017).
 
20. C. Nantista, S. Tantawi, V. Dolgashev, Low-field accelerator structure couplers and design techniques, Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams, 7(7), 072001 (2004).
 
21. T.P. Wangler, RF Linear accelerators, John Wiley & Sons (2008).
 
22. C. Karzmark, C.S. Nunan, E. Tanabe, Medical electron accelerators, McGraw-Hill (1993).
 
23. A. Grudiev, S. Calatroni, W. Wuensch, New local field quantity describing the high gradient limit of accelerating structures, Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams, 12(10), 102001 (2009).
 
24. G. Castorina, et al., A TM01 mode launcher with quadrupole field components cancellation for high brightness applications, In Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing (2018).
 
25.          A. Cahill, et al., RF design for the TOPGUN photogun: A cryogenic normal conducting copper electron gun, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment,  865, 105-108 (2017).