نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

3 دانشکده فیزیک، دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران

4 عضو هیأت علمی پژوهشکده فوتونیک و فناوری های کوانتومی

5 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

چکیده

در این مقاله، به بررسی اثر پارامترهای کاری گوناگون بر شکل تپ‌های خروجی یک لیزر 2CO تپی فشار اتمسفری پرتکرار دست‌ساز (با آهنگ تکرار تا kHz 1 ) پرداخته شده است. در این راستا، عوامل گوناگونی همچون: نسبت گاز 2N، نسبت گاز He و بازتابندگی آینه جلویی تغییر داده شدند و انرژی و شکل تپ‌های گسیلی لیزر در هر یک از این حالت‌ها ثبت و مشخصه‌یابی شدند. نشان داده شد که با تغییر نسبت گازهای 2N و He، می‌توان دیرش زمانی میخه و دنباله‌ی تپ‌ها را در بازه‌ی ns 140-95 و µs 5/3-5/1 تنظیم نمود. همچنین، دریافته شد که با افزابش بازتابندگی آینه‌ی جلوی لیزر از 50% به 80%، دیرش زمانی میخه‌ی تپ‌ها از ns 50 به ns 90 و دیرش زمانی دنباله‌ی آنها نیز از µs 8/4 به sµ 5/2 می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of the Effects of the Gas Mixture on the CO2 lasers Pulse Shape

نویسندگان [English]

  • Kaveh Silakhori 2
  • sahand Zare 3
  • mahmoud Mollabashi 3
  • Maryam Ilchi-Ghazaani 4
  • zahra Pourhasannejad 5
  • davoud Ahadpour 5

2 Nuclear Science & Technology Research Institute

3 Physics Department, Iran University of Science and Technology

4 سازمان انرژی اتمی. پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

5 Nuclear Science & Technology Research Institute

چکیده [English]

In this work, the effects of different operational parameters on the pulse shape of a home-made high repetition rate (1 kHz) pulsed CO2 laser are investigated. To do this, various parameters such as the ratio of N2 and He in the laser gas mixture and the reflectivity of the laser front mirror have changed. Then, the energy and shape of the laser pulses were recorded and analyzed. It has been shown that by varying the ratios of N2 and He in the laser gas mixture, the time duration of the spike and tail parts of the laser pulses can be changed in 95-140 ns and 1.5-3.5 µs range, respectively. In addition, it has been found that when the reflectivity of the cavity front mirror is increased from 50% up to 80%, the spike duration increases from 50 ns up to 90 ns and the tail duration decreases from 4.8 µs to 2.5 µs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pulsed CO2 Laser
  • Pulse width
  • Pulse Tail