نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 عضو هیات علمی

3 عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان

چکیده

در این مقاله نانوکره های سطحی دوفلزی مس-طلا و مس-نقره با استفاده از تابش لیزر اگزایمر ArF با طول موج nm 193 و پهنای تپ ns 15 بر نمونه های لایه نازک شامل دو لایه فلزی لایه نشانی شده بر سطح شیشه BK7 ایجاد شدند. چگالی و شکل ساختارها در شرایط متفاوت تابش دهی بدست آمد و ویژگی های اپتیکی، مورفولوژی و پایداری ساختارهای بهینه مس-طلا و مس-نقره مقایسه شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهد نانوکره های دوفلزی هسته-پوسته مس-طلا با چگالی بالا و پاسخ اپتیکی و پایداری مناسب در شار انرژی mJ/cm2 150 و تعداد 5 تپ لیزری بدست می آید. نانوساختارهای نقره -مس چگالی کمتر و پاسخ اپتیکی و پایداری ضعیف تری نشان دادند. نانوساختارهای مس-طلا بدست آمده برای استفاده در کاربردهای پلاسمونیکی نظیر نانوحسگر زیستی و طیف سنجی رامان تقویت شده سطحی مناسب هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of Optical and Structural Properties and Stability of Copper-Silver and Copper-Gold Surface Nanostructures fabricated by laser Irradiation

نویسندگان [English]

  • Somayeh Panahibakhsh 1
  • Fariba Mansuri 2
  • Mahmoud Nikoufard 3

1 Department faculty

2 Department faculty

3 Department faculty

چکیده [English]

In this paper, copper-gold and copper-silver bimetallic surface nanospheres were formed using ArF excimer laser irradiation with a wavelength of 193 nm and a duration of 15 ns on thin film samples consisting of two metal layers deposited on the surface of BK7 glass. The density and shape of the structures were obtained under different irradiation conditions and the optical properties, morphology and stability of the optimal copper-gold and copper-silver structures were compared. The results show that high-density copper-gold core-shell nanospheres with good optical response and stability are obtained at a fluence of 150 mJ/cm2 and 5 laser pulses. Silver-copper nanostructures showed lower density, poorer optical response and stability. The obtained copper-gold nanostructures are suitable for use in plasmonic applications such as biosensors and surface-enhanced Raman spectroscopy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plasmonic
  • Bimetallic Nanostructures
  • ArF Excimer Laser
  • Localizes Surface Plasmon Resonance