نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه فیزیک / دانشگاه خاتم الانبیا

2 عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان/دانشگاه دامغان

3 عضو هیات علمی دانشگاه خاتم الانبیا/دانشگاه خاتم الانبیا

چکیده

شرایط افروزش و اشتعال سوخت های گداخت هسته ای در حضور ناخالص‌ها، یکی از موارد مهمی است که در طراحی قرص های سوخت باید مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله اثر ناخالصی هسته سنگین طلا بر کلیه فرایندهای احتراق در پلاسمای غیر تعادلی سوخت دوتریوم-تریتیوم در مدل چهار دمایی که در آن شکل تابع توزیع انرژی بر رفتار دمایی فوتون ها تاثیر می گذارد مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه شامل بررسی اثرات منفی ناخالصی سوخت، در طول زمان تشکیل لکه داغ و اشتعال سوخت است. نتایج محاسبات عددی به‌دست آمده از شبیه سازی کلیه فرایندهای موثر در احتراق نشان می‌دهد به دلیل حضور این ناخالصی‌ها، بار موثر یونی و به تبع آن تابش ترمزی افزایش می یابد که و در نهایت باعث کاهش بازدهی سوخت می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the effect of Au impurity on the ignition conditions of DT fuel in fusion plasma using the inertial confinement method

نویسندگان [English]

  • mehdi nazirzadeh 1
  • Babak Khanbabaei 2
  • hamidreza alborznia 3

1 director of physics department/ khatamalanbia university

2 Faculty member of Damghan University

3 Faculty member of Khatam al-Anbia University/ Khatam al-Anbia University/

چکیده [English]

The conditions of ignition and burn of nuclear fusion fuel in the presence of impurities are one of important issues that must be considered in the fuel pellets design. In this paper, the impurity effect of Au heavy nucleus on all ignition processes in non-equilibrium DT plasma using four temperature model in which the shape of photon energy distribution function effects on photon temperature behavior has been investigated. This study includes investigating the negative effects of fuel impurity, during the time of hot spot formation and fuel ignition. The results of numerical calculations obtained from the simulation of all effective processes in the ignition show that in the presence of these impurities, effective ion charge and as a result the bremsstrahlung radiation is increased and eventually the fuel efficiency decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inertial confinement fusion,,
  • ,،volume ignition,,
  • ,،bremsstrahlung radiation,,
  • ,،gold impurity