نوع مقاله : مقاله فنی

نویسندگان

شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر، سازمان انرژی اتمی ایران، بوشهر ـ ایران

چکیده

یکی از سیستم‌های مهم از نظر ایمنی، سیستم پاشش آب در پوشش ایمنی رآکتور است که در زمان حادثه برای محدود نمودن خروج مواد پرتوزا به ویژه ید از درون پوشش ایمنی رآکتور به بیرون و نیز کاهش فشار و دمای  درون کره‌ی فلزی طراحی شده است. عملکرد این سیستم توسط طراح نیروگاه با روش‌‌های احتمالاتی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار ریسک اسپکتروم ارزیابی شده است. در این مقاله با کمک تحلیل احتمالاتی و با استفاده از نرم‌افزار سفیر، احتمال خطای سیستم در حالت‌های مختلف محاسبه شده است. از آن‌جا که برخی تجهیزها در مدل‌سازی انجام شده توسط پیمانکار مدل نشده‌اند، اهمیت عناصر سیستم پاشش آب محفظه‌ی فلزی رآکتور تحلیل شد و اهمیت تجهیزهای ذکر شده مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spray System Assessment in Steel Containment of VVER-1000 Reactor with Using Probabilistic Methods

نویسندگان [English]

  • D Masti
  • A Khosroabadi
  • A Rahmani Haghighi

چکیده [English]

One of the most important safety systems is spray system which is located in steel containment and has been designed to limit radioactive materials release, specially iodine, and to reduce the pressure and temperature in steel containment during events. The functions of mentioned system have been evaluated by the NPP designer by using probabilistic methods and the Risk Spectrum code. Some of the equipment, however, have not been simulated in the implemented modeling. In this article, by using the probabilistic analysis and the SAPHIRE code, the importance of the spray system’s elements in steel containment has been analyzed and the probability of system failures in various conditions has been calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Spray System
  • Safety Steel Containment
  • Probabilistic Safety Analysis (PSA)
  • Fault Tree
[1] V. khorrami, Using PSA method in reliability asseessment of emergency power supply of bushehr nuclear power plant and analyse of staion blackout accident, M.S. thesis, Sharif University, (1389). 
 
[2] S. kordalivand, Analyse of inadvertent opening using PSA method and SAPHIRE code, M.S. thesis, Sharif University, (1393). 
 
 [3] Atomenergoproekt, Final Safety Analysis Report, Chapter 6, FSAR, Moscow, Editor. (2008).
 
[4] Atomenergoproekt, BNPP Probabilistic Safety Assessment, level 1, revision 3, state research, Design and Engineering Survey Institute, (2003).
 
[5] K.J. Kvarfordt, S.T. Wood, C.L. Smith, Systems Analysis  Programs for Hands-On Integrated Reliability Evaluations (SAPHIRE) Code Reference Manual, INL/EXT-05-00644 Rev. 1,  August (2008).