نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده‌ی علوم و فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران

2 دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ـ ایران

چکیده

مولد بخار هسته­ای با لوله­های U شکل، یک مؤلفه­ی مهم و حیاتی در نیروگاه­های هسته­ای با رآکتور آب تحت فشار است. کنترل ضعیف سطح آب مولد بخار در مدار ثانویه­ی یک نیروگاه هسته­ای می­تواند منجر به خاموش­سازی­های متعدد رآکتور یا آسیب رسیدن به تیغه­های توربین شود. مشکل­های طراحی یک کنترل­کننده­ی مؤثر سطح آب برای مولد بخار هسته­ای با لوله­های U شکل، ناشی از دو عامل اساسی است: 1) غیرخطی بودن و پیچیدگی پویایی سیستم و 2) خاصیت ناکمینه­ی فاز سیستم به دلیل پدیده­ی انقباض و انبساط. بنابراین، طراحی یک کنترل­کننده­ی مناسب، یک گام اساسی در جهت افزایش دسترس­پذیری نیروگاه هسته­ای است. هدف این مقاله، طراحی، تحلیل و ارزیابی یک کنترل­کننده­ی سطح آب برای مولدهای بخار هسته­ای با لوله­های U شکل با استفاده از کنترل حالت لغزش پویا بر مبنای یک مدل غیرخطی است. روش به کار گرفته شده، از نقطه­نظر پیاده­سازی عملی و سخت­افزاری ساده است و علاوه بر این، کنترل حالت لغزش پویا، مشخصات پویایی مطلوب در طول فرایند کنترل و تعقیب کامل مسیر را به طور مستقل از اغتشاش­ها و نایقینی­ها به دست می­دهد. برای صحه­گذاری کنترل طراحی شده، با شبیه­سازی یک حادثه در نیروگاه هسته­ای واقعی از شبیه­ساز مولد بخار هسته­ای استفاده شده است. نتایج شبیه­سازی­ها بیان­گر کارآیی، مقاوم بودن و پایداری کنترل پیشنهادی در حضور اغتشاش­های خارجی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dynamic Sliding Mode Control of Nuclear Steam Generators Using Out-Put Feedback Based on a Nonlinear Model

نویسندگان [English]

 • G.R Ansarifar 1
 • H.A Talebi 2

چکیده [English]

U-Tube Steam Generator (UTSG) is a crucial component in nuclear power plant with the pressurized-water reactor. Ineffective control of the Steam Generator (SG) water level in the secondary circuit of a nuclear power plant can lead to frequent reactor shutdowns or damage the turbine blades. The difficulties in designing an effective level controller for UTSG arise mainly from the following two factors: first, high nonlinearity and second, non-minimum phase characteristics due to the so-called “swell and shrink” effect. Therefore, designing a suitable controller is a necessary step to enhance the nuclear power plant availability factor. The purpose of this paper is to design, analyze and evaluate a water level controller for U-tube steam generators using dynamic sliding mode control based on a nonlinear model of them. The above mentioned method is easy to implement in practical applications. Moreover, the dynamic sliding mode control exhibits the desired dynamic properties during the entire output-tracking process, independent of disturbances and uncertainties. To validate the designed controller, a steam generator simulator is used with simulation of occurance of an accident in a real nuclear power plant. The simulation results show the performance, robustness, and stability of the proposed controller.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nuclear Steam Generators
 • Dynamic Sliding Mode Control
 • Pressurized-Water Reactor
 • Nonlineer Model
 1. G. R. Ansarifar, H. Davilu, H. A. Talebi, Gain scheduled dynamic sliding mode control for nuclear steam generators, Progress in Nuclear Energy, 53 (2011) 651-663.

   

 2. M. V. Kothare, B. Mettler, M. Morari, P. Bendotti, C. M. Falinower, Level control in the steam generator of a nuclear power plant, IEEE, Proceeding of the 35th Conference on Decision and Control, Kobe, Japan, December (1996).

 

 1. M. V. Kothare, B. Mettler, M. Morari, P. Bendotti, C. M. Falinower, Level control in the steam generator of a nuclear power plant, IEEE Transactions on Control Systems Technology, 8 (January 2000) 55-59.

 

 1. E. Irving, C. Miossec, J. Tassart, Towards efficient full automatic operation of the PWR steam generator with water level adaptive control, Proc.2nd Int. conf. on Boiler Dynamics and Control in Nuclear Power Stations, Bournemouth, October 1979, British Nuclear Energy Society, London, (1980) 309-329.

 

 1. A. Feliachi and L. A. Belbelidia, Optimal level controller for steam generators in pressurized water reactors, IEEE Transaction on Energy Conversion, EC-2 (June 1987) 161-167.

 

 1. B. H. Cho and H. C. No, Design of stability-guaranteed neurofuzzy logic controller for nuclear steam generators, Nuclear Engineering and Design, 166 (1996) 17-29.

 

 1. Ke Hu, Jingqi Yuan, Multi-model predictive control method for nuclear steam generator water level, Energy Conversion and Management, 49 (2008) 1167-1174.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. G. R. Ansarifar, H. A. Talebi, H. Davilu, Adaptive estimator-based dynamic sliding mode control for the water level of nuclear steam generators, Progress in Nuclear Energy, 56 (2012) 61-70.

 

 1. D. C. Arwood and T. W. Kerlin, A mathematical model for an integral economizer U-tube steam generator, Nucl. Technol, 35 (1977) 12-32.

 

 1. G. W. Suh and H. C. No, Dynamic modeling and optimum level controller design for steam generators in pressurized water reactors, Nuclear Science and Engineering, 90 (1985) 236-247.

 

 1. W. H. Strohmayer, Dynamic Modeling of Vertical U-tube Steam Generators for Operational Safety Systems, Ph.D. MIT University, Boston, USA (1982).

 

 1. A. lsidori, Nonlinear Control Systems, Springer, New York (1989).

 

 1. R. DeCarlo, S. H. Zak, G. P. Matthews, Variable structure control of nonlinear multivariable systems: A Tutorial, Proc. IEEE Proc., 76 (1988) 212-232.

 

 1. V. I. Utkin, Sliding modes in control and optimization, Springer, Berlin (1992).

 

 1. Y. Shtessel, Nonlinear Nonminimum phase output tracking via dynamic sliding manifolds, J. Franklin Inst., 335B (1998) 841-850.

 

 1. Kernkraftwerk Philippsburg 2, Inbetriebsetzung-Ergebnisbericht Lastabwurf auf Eigenbedarf'. Nr. D-080-305 (1985).