نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه آموزش عالی طبری، صندوق پستی: 863-47135، بابل ـ ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 134-91735، مشهد ـ ایران

چکیده

بخش عمده­ای از پرتوگیری بشر از محیط زندگی ناشی از گاز رادون است. مطالعات نشان داده که رادون دومین علت ابتلا به سرطان ریه بعد از سیگار است. منبع اصلی رادون-222، اورانیم-238 (با نیم- عمر 4.5×109 سال) است و به همین دلیل تولید آن در طبیعت با وجود نیم- عمر کوتاهش استمرار دارد. رادون در خاک، هوا، معادن، آب­‌های زیرزمینی، نفت، گاز طبیعی و مصالح ساختمانی وجود دارد که از راه استنشاق وارد مجاری سیستم تنفسی انسان می­شود. بررسی­‌ها نشان داده است با وجود این­که بسیاری از خانه‌­های مناطق کشور ما ایران بر روی بسترهایی از سنگ­‌های گرانیت احداث شده­ است، پژوهش و بررسی­‌های جدی در این زمینه انجام نشده است. لذا انجام محاسبات دقیق دز جذبی ناشی از تابش دختران رادون در عضوهای بدن انسان به منظور برآورد خطر، ضروری به نظر می‌­رسد. در این مقاله محاسبات دزیمتری عضوهای بدن برای تابش بتا و الکترون تبدیل داخلی گسیلیده از رادون- 222و دخترانش به روش مونت­کارلو، با استفاده از کد محاسباتی MCNPX2.4.0 و فانتوم تصحیح شده­‌ی انسان بالغ ORNL و با به کارگیری روش­‌های کاهش واریانس انجام شده و دز مؤثر تمام بدن برای این تابش­‌ها
5.93 µSvWLM-1  به دست آمد.

تازه های تحقیق

  1. UNSCEAR, Source and effect of ionizing radiation, United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation. Report to General, Assembly with Annexes (2000).

 2.   James E. Martin, Physics for radiation protection, WILEY-VCH Veil Gmbh & K G Aa. Weinheim, ISBN: 3-527-40611-5 (2006).

 3.   William J. Makofske, Micheal R. Edelstein, Radon and the environment, Noyes Publications, Park Riddge, NJ (1988).

 4.   A. Abbasnezhad, Environmental impact and implication of Radon-222, and its urgency attention in Iran, Journal of Nuclear Science and Technology, 26 (2003) 17-31.

5.   G.M. Kendall and T.J. Smith, Dose to organs and tissues from radon and its decay product, J. Radiation Protection Dosimetry, 22 (2002) 389-406.

 6.   V.M. Markovich, D. Krstic, D. Nikezic, Gamma and beta doses in human organs due to radon progeny in human lung, Radiation Protection Dosimetry, 135 (2009) 197–202.

 7.   Table of Radioactive Isotopes. Periodic Table linked to decay data for known isotopes of each element. Available on http://ie.lbl.gov/ education/ isotopes. html last accessed on December 15 (2008).

 8.   UNSCEAR, Source and effect of ionizing radiation, United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation. Report to General, Assembly with Annex E (2006).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimated Dose of Electrons Emitted from Radon-222 Progenies Applying Variance Reduction Methods in ORNL Phantom

نویسندگان [English]

  • Sh Banari Bahnamiri 1
  • S. H Miri Hakimabad 2
  • R Izadi Najafabadi 2

چکیده [English]

Radon is the main source of radioactivity in the environment. Scientific investigations revealed that after the smoking, radon ranked as the second cause of lung cancer. Despite the short half life of Radon-222, it is produced continuously in nature, as its main source is the decay of uranium-238 with the half life time of 4.5×109 years. Radon exists in air, mines, oil, natural gas, building materials and groundwater; therefore it may easily enter the lung through the inspiratory system and emits alpha, beta, gamma, X-ray and conversion electron. These particles and radiations which can deposit their energies in different organs are considered to be very harmful for the human health. Although, many houses have been built on a bed of granite rock, the exact assessment for the amount of radon in the residential houses has not yet been carried out. In this regard, a serious analysis is needed to be made in this field, in particular, for calculation of different organs' absorbed dose of Radon and its progenies. In this study, Monte Carlo calculations have been made using MCNPX2.4.0 code and the variance reduction methods were applied for the calculations of the absorbed dose due to beta particle and the conversion electron from decay of Radon and its progenies. An effective dose rate of 5.93 µSvWLM-1 in this respect has been evaluated for the human body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 222-Radon Progeny
  • Variance Raduction Method
  • ORNL Phantom
  • Dose of Electrons
  1. UNSCEAR, Source and effect of ionizing radiation, United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation. Report to General, Assembly with Annexes (2000).

 2.   James E. Martin, Physics for radiation protection, WILEY-VCH Veil Gmbh & K G Aa. Weinheim, ISBN: 3-527-40611-5 (2006).

 3.   William J. Makofske, Micheal R. Edelstein, Radon and the environment, Noyes Publications, Park Riddge, NJ (1988).

 4.   A. Abbasnezhad, Environmental impact and implication of Radon-222, and its urgency attention in Iran, Journal of Nuclear Science and Technology, 26 (2003) 17-31.

5.   G.M. Kendall and T.J. Smith, Dose to organs and tissues from radon and its decay product, J. Radiation Protection Dosimetry, 22 (2002) 389-406.

 6.   V.M. Markovich, D. Krstic, D. Nikezic, Gamma and beta doses in human organs due to radon progeny in human lung, Radiation Protection Dosimetry, 135 (2009) 197–202.

 7.   Table of Radioactive Isotopes. Periodic Table linked to decay data for known isotopes of each element. Available on http://ie.lbl.gov/ education/ isotopes. html last accessed on December 15 (2008).

 8.   UNSCEAR, Source and effect of ionizing radiation, United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation. Report to General, Assembly with Annex E (2006).