نوع مقاله : مقاله فنی

نویسندگان

پژوهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران

چکیده

در عملیات ذوب شیشه­‌ی سیلیکات سربی حاوی 70% وزنی سرب اکسید، توزیع اندازه­‌ی حباب، نحوه­‌ی تشکیل و حذف آن در زمان و دماهای مختلف‌‍‌، مورد مطالعه قرار گرفت. تولید
شیشه­‌های سربی از طریق ذوب، فریت و آسیاب کردن پودر شیشه طی چندین مرحله انجام گرفت. نمونه­‌های 50 گرمی از پودر شیشه­‌ی سیلیکات سربی، در درون بوته‌­های اکسید آلومینیمی در دماهای 900، 950، 1000، 1050 و C ْ1100 و در مدت زمان­‌های 15، 30 و 45 دقیقه تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. به دلیل وجود هوا و حل شدن آن در درون مذاب و نیل به حالت فوق اشباع، حباب­‌های گاز در درون مذاب تشکیل شدند. به دلیل اختلاف چگالی حباب‌­های گاز با مذاب شیشه، حباب­‌ها به بالای سطح مذاب نفوذ کرده و در آن­جا با ترکیدن لایه‌­ی شیشه‌­ای حباب، از مذاب خارج شدند. چگالی بوته‌­های اکسید آلومینیمی و شیشه­‌ی درون آن اندازه­‌گیری و از آن حجم (سانتی­متر مکعب) و اندازه‌­ی متوسط حباب­‌ها تعیین گردید. تصاویری از جدار جانبی شیشه­‌ی درون بوته، که نشان­گر شیشه­‌ی بدون حباب و لایه‌­ی حبابی است، و هم­چنین از سطح نمونه‌­ها برای برآورد اندازه­‌ی حباب­‌ها، تهیه گردید.

تازه های تحقیق

  1. Reiner Kirchheim, Solubility of gases in vitreous silica described by a distribution of dissolution energies, J. Am. Ceram. Soc, 84(4) (2001) 2699-701.

 2.   Nadav G. Lensky, Ron W. Niebo, John R. Holloway, Vladimir Lyakhovsky, Oded Navon, Bubble nucleation as a trigger for xenolith entrapment in mantle melts, Earth and Planetary Science Letters 245 (2006) 278-288.

 3.   Ho-young Kwak, Ki-Moon Kang, Gaseous bubble nucleation under shear flow, International Journal of Heat and Mass Transfer, 52 (2009) 4929-4937.

 4.   Kang-Wen K. Li and Alfred Schneider, Rise Velocities of large Bubbles in Viscous Newtonian Liquids, J. Am. Ceram. Soc., 76(1) (1995) 241-244.

 5.   D. Powers, T. Mcneil, R.S. Subramanian, R. Cole, Bubble rise in glassmelts, J. Am. Ceram. Soc., 65 (6) (1982) 289-292.

 6.   Emery J. Hornyak, Michael C. Weinberg, Velocity of a freely rising gas bubble in a soda-lime silicate glass melt, Communications of the American Ceramic Society, C-244- C246 (1984).

 7.   Margaritis Kostoglou, Thodoris D. Karapantsios, Bubble dynamics during the non-isothermal degassing of liquids. Exploiting microgravity conditions, Advances in Colloid and Interface Science, 134-135 (2007) 125-137.

 8.   F. Pigeonneau, Mass transfer of a rising bubble in molten glass with instantaneous oxidation-reduction reaction, Chemical Engineering Science, 64 (2009) 3120-3129.

 9.   Lubomir Nemec, Refining in the Glassmelting Process, J. Am. Ceram. Sic, 60 (9-10) (1977) 436-440.

 10. J.I. Ramos, Behavior of multicomponent gas bubbles in glass melts, J. Am. Ceram. Soc., 69(2) (1996) 149-54.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bubble Removing from Lead Silicate Glass Melts

نویسندگان [English]

  • R.A Rahimi
  • A Hamidi
  • M Naghavi

چکیده [English]

In melting process of lead silicate glasses containing 70 wt% PbO, the bubble size distribution, and the manner of formation and elimination of gas bubbles of glass melt at different temperatures and times were investigated. The lead silicate glass was manufactured by melting, fritting and milling of glass powder for several stages. At first, 50 grams of lead silicate glass powder was poured into each alumina crucible for maintaining the batches separately at temperatures of 900, 950, 1000, 1050 and 1100˚C for 15, 30 and 45 minutes, to study the effects of time and temperature on the bubble nucleation, growth and ascension from the lead silicate glass melt. Because of the dissolution of air molecules inside the glass melt and owing to the achievement of super-saturation, gas bubbles were nucleated and grown. Due to the density of the gradient between the gas bubbles and glass melt, the bubbles ascended to the surface of the melt where they ruptured afterwards. The density of alumina crucibles and the glass inside them were measured. The volume and the mean value of the diameter of bubbles were determined by images from the lateral cross section of glass inside crucibles and from the images taken from the surface of the bubbly glassy layer on the surface of the samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lead Silicate Glass Melt
  • Bubble Removing
  • Temperature Dependence
  • Time Dependence
  1. Reiner Kirchheim, Solubility of gases in vitreous silica described by a distribution of dissolution energies, J. Am. Ceram. Soc, 84(4) (2001) 2699-701.

 2.   Nadav G. Lensky, Ron W. Niebo, John R. Holloway, Vladimir Lyakhovsky, Oded Navon, Bubble nucleation as a trigger for xenolith entrapment in mantle melts, Earth and Planetary Science Letters 245 (2006) 278-288.

 3.   Ho-young Kwak, Ki-Moon Kang, Gaseous bubble nucleation under shear flow, International Journal of Heat and Mass Transfer, 52 (2009) 4929-4937.

 4.   Kang-Wen K. Li and Alfred Schneider, Rise Velocities of large Bubbles in Viscous Newtonian Liquids, J. Am. Ceram. Soc., 76(1) (1995) 241-244.

 5.   D. Powers, T. Mcneil, R.S. Subramanian, R. Cole, Bubble rise in glassmelts, J. Am. Ceram. Soc., 65 (6) (1982) 289-292.

 6.   Emery J. Hornyak, Michael C. Weinberg, Velocity of a freely rising gas bubble in a soda-lime silicate glass melt, Communications of the American Ceramic Society, C-244- C246 (1984).

 7.   Margaritis Kostoglou, Thodoris D. Karapantsios, Bubble dynamics during the non-isothermal degassing of liquids. Exploiting microgravity conditions, Advances in Colloid and Interface Science, 134-135 (2007) 125-137.

 8.   F. Pigeonneau, Mass transfer of a rising bubble in molten glass with instantaneous oxidation-reduction reaction, Chemical Engineering Science, 64 (2009) 3120-3129.

 9.   Lubomir Nemec, Refining in the Glassmelting Process, J. Am. Ceram. Sic, 60 (9-10) (1977) 436-440.

 10. J.I. Ramos, Behavior of multicomponent gas bubbles in glass melts, J. Am. Ceram. Soc., 69(2) (1996) 149-54.