نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پرتو پزشکی، دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران

3 شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1437643531، تهران ـ ایران

چکیده

در عملکرد نیروگاه­های اتمی سالانه مقادیر قابل­توجهی پسمان پرتوزا تولید می­شود. برای حمل و نقل و دفع این پسمان­ها لازم است تدابیر خاصی اندیشیده شود. بنابر استانداردهای موجود لازم است محفظه­ی ویژه­ی حمل پسمان­ها به گونه­ای طراحی شود که مقدار دز معادل بر روی سطح خارجی آن از mSv/hr2 و در فاصله 2 متری از آن از0.1mSv/hr تجاوز نکند. هدف این پژوهش طراحی حفاظ رادیولوژیکی برای محفظه­های مخصوص حمل پسمان­های گروه II نیروگاه اتمی بوشهر می­باشد. محاسبات توزیع دز و طراحی محفظه با استفاده از روش مونت کارلو و با بهره­گیری از کد MCNP5 انجام پذیرفته است. برای محاسبات از 8 پردازنده به صورت موازی استفاده شده است. میزان فعالیت کل یک بشکه برای پسمان­های نمک تغلیظ شده Bq1010×4.248 ، برآورد شد. هم­چنین چگالی ترکیبات برطبق اسناد موجود 3kg/m2000 می­باشد. این مواد در بشکه­های استوانه­ای به طول 79.5cm و شعاع28.55cm  با ضخامت پوسته­ی mm3 و از جنس فولاد قرار دارند. توزیع دز برای یک بشکه­ی حاوی پسمان نمک تغلیظ شده به دست آمد. آهنگ دز در فاصله­ی cm10 از سطح، برابر 15.67mSv/hr تعیین گردید که %10 بیش­تر از پیش­بینی FSAR بود. به منظور کاهش دز، بشکه­های حاوی پسمان­های پرتوزا در درون بسته­بندی­های سربی با ظرفیت 4 بشکه قرار داده می­شوند. ضخامت مناسب برای کاهش آهنگ دز به مقدار توصیه شده در استانداردهای موجود، برای وجوه جانبی 2.2cm برای وجه پایینی cm2 و برای وجه بالایی 1.5cm به دست آمد. با این ضخامت سرب آهنگ دز معادل بر روی سطح و در فاصله­ی 2 متری از محفظه­ی 12 بشکه­ای به ترتیب 550 و µSv/hr 94 می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Radiological Shielding and Dose Distribution of Containers for Transportation of Intermediate Radioactive Waste of Boushehr Nuclear Power Plant

نویسندگان [English]

 • S.M Abtahi 1
 • S.M. Aghamiri 1
 • H Khalafi 2
 • H.R Mohajerani 3

چکیده [English]

In operation of nuclear power plants, significant amounts of radioactive wastes are produced annually so that it is necessary to determine special ways for transportation and disposal of the radioactive wastes. According to the related standards, containers for transportation of radioactive materials should be designed in such a way that the equivalent dose rates on the outer surface and at a distance of 2m from the container do not exceed 2mSv/hr and 0.1mSv/hr, respectively. The purpose of this research is to design a radiological shielding for containers to transport the group II radioactive wastes of Boushehr Nuclear Power Plant. The dose distribution calculations and the container design were implemented through the Monte Carlo method using MCNP5 code. The code was run by the use of 8 processors in a parallel way. The total activity of one drum and inventory density were estimated to be 4.248 Bq and 2000 kgr/m3, respectively. A steel drum with a dimension of 79.5cm in height, 28.55cm of radius and 0.3cm in thickness was filled with the cemented inventory. The dose distribution for the bottom rest wastes was calculated. The simulation result showed a value of 15.67mSv/hr for the equivalent dose rate on the surface of the drum. The result was 10% higher than the FSAR prediction. In order to decrease the dose rate, 3 leaden packages with 4 drums in each were put on the trailer for the transportation. The suitable lead thickness for reducing the equivalent dose rate in order to meet the required standards for the lateral parts, floor and top were 2.2cm, 2cm and 1.5cm, respectively. With this calculated thickness, the equivalent dose rates on the surface and at a distance of 2m from the surface were 550µSv/hr and 94µSv/hr, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Radioactive Waste
 • Nuclear Power Plant
 • Dose Distribution
 • Radiological Shielding
 • MCNP5
 1. References:

   

  1. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Classification of Radioactive Waste. Safety Series No. 111-G-l.l Vienna (1994).

    

  2. E.T. Cheng, “Waste management aspect of low activation materials,” Fusion Engineering and Design. 48: 455-465 (2000).

   

  1. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. INTERIM STORAGE OF RADIOACTIVE WASTE PACKAGES. TECHNICAL REPORTS SERIES 390 VIENNA (1998).

   

  1.  

    

    

    

    

   (1386).INRA-RP-RE-100-70/3-0-Aza

    

    

   نظام ایمنی هسته­ای کشور، ”ضوابط ایمن ترابری مواد پرتوزا،“ سازمان انرژی اتمی ایران،                                                                                 

    

    

   

  1. International Atomoc Energy Organization (IAEO). Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material. IAEA SAFETY STANDARDS SERIES No. TS-R-1 VIENNA (2009).

   

  1. Atomic Energy Organisation Of Iran. Nuclear Power Plant Division. 49. BU. 1.0.0.OO. FSAR. RDR001 Tehran (2007).

   

  1. Minchul Kim, Jongrak Choi, Sunghwan Chung, and Jeahoon Ko, “'Radiation shielding evaluation of IP-2 packages for low- and intermediate- level radioactive waste,” Nuclear Engineering and Technology, 40 (6): 511-516 (2008).

   

  1. LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY, MCNP A General Monte Carlo N-Particle Trasnport Code, “User’s Guide” (2003).