نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران 2- دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی: 11365-11155، تهران - ایران

2 پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران

3 دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی: 11365-11155، تهران - ایران

چکیده

در این مقاله اثر بار برودتی یک سیستم خنک‌کننده بر روی عملکرد ماشین سانتریفوژ مورد مطالعه قرار گرفته است. افزایش بار برودتی سیستم، از طریق تغییر دما و دبی حجمی آب ورودی انجام پذیرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که تأثیر افزایش بار برودتی از طریق کاهش دما یا افزایش دبی آب ورودی، بر روی واحد کار جداکنندگی (SWU)، ضرایب غنی‌سازی (α) و تهی‌سازی (β) جزیی است. در ضمن بار برودتی سیستم خنک‌کننده نباید از یک مقدار کمینه کم‌تر باشد چرا که عدم دفع گرمای تولیدی توسط مجموعه‌ی محرک ماشین سبب افزایش دمای قطعات مکانیکی و نهایتاً تخریب آن‌ها می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Cooling Rate of Cooling System on Centrifuge Machine Performance

نویسندگان [English]

 • M . Aghaei 1
 • S.J Safdari 2
 • M.H Mallah 2
 • J Karimi Sabet 2
 • M Otoukesh 3

چکیده [English]

In this paper, the effect of cooling rate of a cooling system on performance of a centrifuge machine has been studied experimentally. The cooling rate is increased by temperature variation and volumetric flow rate of the inlet water to the cooling system. The results showed that the effect of cooling rate on separative work unit (SWU), heads and tails separation factors i.e. α and β are negligible. Also, if the cooling rate is less than a minimum value, the heat produced by moving machine elements cannot be dissipated and some elements of machine may be destroyed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Centrifuge Machine
 • Temperature Gradient
 • Cooling Rate
 • Uranium Enrichment
 1.  

  1. 1.    K. Cohen, “The theory of isotope separation as applied to the large scale production of 235U,” McGraw-Hill Book Company, Inc (1965).

   

  1. 2.    D.G. Avery and E. Davies, “Uranium enrichment by gas centrifuge,” London, Mills and Boon (1973).

   

  1. 3.    S. Villani, et al, “Uranium enrichment topics in Applied Physics,” Vol. 35, Springer-Verlag (1979).

   

  1. 4.    Stanley Whitley, “Review of the gas centrifuge until 1962. Part I: Principles of separation physics,” British Nuclear Fuels Limited, England.

   

  1. 5.    D.R. Olander, “Technical basis of the gas centrifuge,” Adv. Nucl. Sci. Tech. Vol. 6, 105-174 (1972).

   

  1. 6.    Cohen, Kerl, “The Theory of Isotope Separation,” McGraw Hill Co, Inc, New York (1951).

   

  1. 7.    H.P. Greenspan, “Theory of rotating fluids,” (Cambridge university press, London 1969).

   

  1. 8.    G.M. Homsy, J.L. Hundson, J. Fluid Mech. 35, 33- 52 (1969).