نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران- ایران

چکیده

بیش از چهار دهه است که از رادیوداروی تالیم-201 برای اسکن قلب به روش عکس‌برداری با SPECT استفاده می‌شود و در ایران نیز حدود 17 سال است که این رادیودارو تولید و مصرف می‌گردد هر چند که مقدار این رادیودارو در محلول‌های تزریقی مانند بسیاری دیگر از رادیوداروها در زیر مقادیر داروشناختی قرار دارد اما تأثیرات زودگذر و آنی این ترکیب بر روی بافت مهمی چون کبد و قلب تا آن‌جا که نویسندگان اطلاع دارند گزارش نشده است. در این مقاله اثر این رادیودارو بر شاخص‌های بیوشیمیایی کبد در خون مانند بیلی‌روبین، آلکالن فسفاتاز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز بررسی شده است. آزمایش‌ها پس از تزریق رادیودارو به 12 موش برای هر شاخص و خون‌گیری از آن‌ها در بازه‌های زمانی 1، 4 و 24 ساعت و به طور موازی با همین تعداد موش بدون تزریق رادیودارو به عنوان شاهد منفی انجام شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که بیلی‌روبین نسبت به شاهد افزایشی جزیی را نشان می‌دهد. اما در میزان آلکالین فسفاتاز و آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز سرمی تغییرات بسیار محسوسی مشاهده می‌شود. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش داده‌های ارزشمندی را در ارتباط با فاکتورهای سرمی و تجویز رادیودارو به دست می‌دهد که نه تنها ممکن است در تفسیر آزمون‌های بیوشیمی بالینی بیماران مهم تلقی شود بلکه منجر به ملاحظاتی در بیماران کبدی در ارتباط با تجویز این رادیودارو می‌گردد. بررسی‌های جدید بر روی بیماران انسانی باید انجام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of 201TlCl Short-Term Effects on Rat Serum Factors

نویسندگان [English]

 • A.R Jalilian
 • M Alinejad

چکیده [English]

Tl-201 administration for cardial scan using SPECT has been performed for more than 4 decades, while in Iran it has been produced and used for 17 years. Although this radiopharmaceutical is injected at sub-pharmacological doses to the patients, there has been no documented research on the short-term effects on the tissues such as heart and liver, according to the best of our knowledge. In this work, the radiopharmaceutical effects on hepatic serum factors such as, billirubin (BN), alkaline phosphatase (AP), aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) have been investigated. The experiments were performed for periods of 1, 4 and 24 hours post injection of the tracer to 12 rats in each group in comparison with the negative control group. The results demonstrated a slight serum BN difference in two groups, while significant differences in serum AST, ALT and AP were detected. The results of this study offer some valuable information on the serum biochemical factors and Tl-201 administration relationship which is not only important in the interpretation of the clinical biochemistry tests, but also would impose limitations on the application of this tracer in patients with hepatic disorders. Further investigations on the human patients must be conducted.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • 201TlCl
 • Billirubin
 • Alkaline Phosphatase
 • Aspartate Aminotransferase
 • Alanine Aminotransferase
 1. 1.    http://en. wikipedia.org/wiki/NaKATPase

 

 1. 2.    ح. محتشمی، ”بهینه‌سازی تولید تالیم- 201 از طریق پرتودهی تالیم- 203 با حداکثر جریان ممکن و بررسی مسایل انتقال حرارت بر روی هدف،“ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای، پرتوپزشکی (1377-1376).                                                        

 

 1. 3.    http://halibm.hp.infoseek.co.jp/ExMyoTl.htm.

 

 1. 4.    ر. مک‌پرسون، م. پین‌کاس، بیوشیمی بالینی، مترجمین سالار بختیاری و ... ، تهران، اندیشه رفیع (1386).

 

 1. 5.    www.amarillomed.com.

 

 1. 6.    http://www.drugs.com.enc.bilirubin.html.

 

 1. 7.    David K. Weber, Kathleen Danielson, Stan Wright, Janet E. Foley, “Hematology and serum biochemistry values of dusky-footed wood rat (neotoma fuscipes),” Journal of Wildlife Diseases, 38(3), 576-582 (2002).

 

 

 

 1. 8.    Nwangwu Spencer, Adeyekun Felix, Uhunmwangho S. Esosa, Madu Michael, Ofusori David, Nwangwu Udoka4, Njoya Helen1, J. Josiah, “SundayHaemolytic effects and changes in serum enzymes in normal rats exposed to halofantrine hydrochloride Overdose,” African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Vol. 3(11), 556-559 (2009).

 

 1. 9.    http://www.drkaslow.com/html/alkaline_phosphatase.html.

 

10. S. Reitman and S. Frankel, “Acolorimetric method for the determination of serum glutamic oxaloacetic & glutamic pyruvic trans aminases,” Am. J. Clin. Pathol, 28:57-63 (1957).

 

11. Auger Electron Dosimetry, AAPM Report, No. 37 (1993).