نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

شرکت سوخت راکتورهای هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1957-81465، اصفهان- ایران

چکیده

از قرص‌های NaF برای جذب 6UF در غلظت‌های پایین استفاده می‌شود. در این مقاله یک روش شیمیایی تر برای بازیابی اورانیم از قرص‌های NaF پیشنهاد شده است. در این روش اورانیم موجود در قرص محلول سدیم کربنات حل و به صورت -34(3CO)2UO بر روی رزین آمبرلیت- 110 جذب می‌شود. سپس با استفاده از محلول نیترات سدیم، ترکیب -34(3CO)2UO از رزین جدا شسته شده و اورانیم موجود در محلول حاصل از آن می‌تواند مجدداً در فرایند تولید 6UFمورد استفاده قرار گیرد. این روش از راندمان و سهولت قابل‌توجهی برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recovery of Uranium from NaF Sorbent using Ion Exchange Resins

نویسندگان [English]

 • N Mohammad Nezhad
 • H Rashidi Nasab
 • R Saiary
 • M.R Rezvanian Zadeh

چکیده [English]

NaF disks are used for the adsorption of UF6 in low concentration. In this paper a wet chemical method is presented for recovery of uranium from NaF disks. In this method the adsorbed uranium on the disks is dissolved in sodium carbonate solution and converted to UO2(CO3)34- and this complex is adsorbed on the ionic exchange resin amberlit-110. By using sodium nitrate solution, UO2(CO3)34- is desorbed from resin. The uranium on the resulting solution can be used in production process of UF6. The proposed method introduced in this paper shown to have high efficiency and convenient operational procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Uranium Recovery
 • Uranium Hexa Fluoride (UF6)
 • Sodium Fluoride (NaF)
 • Amberlit-110 Resin
 • Ion Exchange Resins
 1. 1.    I. Amamoto, T. Terai, “Behavior of impurities in recycled uranium at uranium conversion process,” J. Nucl. Sci. Techno, Suppl. 3 (2002).

 

 1. 2.    Y. Yaita, I. Amamoto, “Wet process using hydrochloric acid for treatment of uranium waste,” Proceedings of 2003 Fall Meeting of the Atomic Energy Society of Japan, Shizuoka, Japan, Sep 24-26 (2003).

 

 1. 3.    M. Takai, I. Amamoto, “Study on fluorination processing method for spent uranium absorbent,” Proceedings of 2001 Fall Meeting of the Atomic Energy Society of Japan, Sapporo, Japan, Sep 9-21 (2001).

 

 1. 4.    R. Fujita, I. Amamoto, “Study on U recovery process for chemical trap materials by preprocess, Proceedings of 2000 Fall Meeting of the Atomic Energy Society of Japan,”  Aomori, Japan, Sep 15-17, 593 [in Japanese] (2001).

 

 1. 5.    R. Fujita, I. Amamoto, “Study on U recovery process for chemical trap materials by preprocess, Proceedings of 2000 Fall Meeting of the Atomic Energy Society of Japan,” Aomori, Japan, Sep 9-21, 774 [in Japanese] (2001).

 

 1. 6.    J.J. Katz, E. Rabin Witch, “The chemistry of uranium,” Dover, New York, 377-379 (1951).

 

 1. 7.    M.H. Rand, O. Kubaschewski, “The thermo chemical Properties of uranium compounds, oliver & boyd,” London, 13-15 (1963).

 

 1. 8.    C.J. Rodden, “Current procedures for analysis of UO2, U3O8, UF4 and UF6 TID-7003,” (1956).

 

 1. 9.    Radiochemistry Society, Lanthanides & Actinides: Uranium Chemistry (2003).