نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران

2 اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان، صندوق پستی: 1799-79145، بندرعباس- ایران

چکیده

میگو یکی از محصولات صادراتی مهم کشور است که از نظر تغذیه و اقتصادی مهم می‌باشد. به دلیل فاسد شدن سریع این محصول، استفاده از روشی که بتواند بدون ایجاد اثرات منفی کنترل آلودگی‌های میکروبی این محصول را امکان‌پذیر سازد، بسیار حایز اهمیت است. در این کار تحقیقاتی، پرتودهی محصول میگوی استان هرمزگان به منظور کنترل آلودگی‌های میکروبی آن انجام شد. نمونه‌های مورد آزمایش از کارگاه‌های فرآوری و بسته‌بندی میگو در بندرعباس و هم‌چنین از مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان تهیه شده و به صورت منجمد به آزمایشگاه میکروب‌شناسی پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی کرج انتقال داده شد. آن‌گاه، آلودگی‌های باکتریایی میگو به لحاظ تعداد باکتری‌های مزوفیل هوازی، استافیلوکوکوس آرئوس، و کلی‌فرم‌ها، تعیین وجود یا عدم وجود ویبریوپاراهمولیتیکوس و سالمونلا مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها تا دزهای مختلفی پرتودهی شده و آلودگی‌های باکتریایی نمونه‌ها مجدداً بررسی گردید. بنابراین دز مطلوب برای کاهش این آلودگی‌ها و به ویژه برای از بین بردن آلودگی باکتریایی ویبریوپاراهمولیتیکوس در میگوی فرآوری شده و فرآوری نشده، برابر 2 کیلوگری تعیین گردید. بررسی آلودگی‌های باکتریایی میگو پرتودهی نشده و پرتودهی شده پس از یک سال نشان داد که دز 2 کیلوگری پرتو گاما به خوبی این آلودگی‌ها را کنترل نموده و باکتری ویبریوپاراهمولیتیکوس را نیز از بین می‌برد. چهار نوع بسته‌بندی متفاوت (Pet.pe-Pp.Pe-Bopp-Pe.20) برای نگه‌داری نمونه‌های میگو به مدت یک سال و در دمای ºC18- با تکیه بر خواصی چون رنگ، بو، بافت، طعم میگو و شکنندگی و دوخت‌پذیری بسته‌بندی بررسی گردید. بسته‌بندی Pet.pe برای نگه‌داری میگو پرتودهی شده در دمای انجماد و به مدت 12 ماه به لحاظ جنس مناسب تشخیص داده شد ولی برای میگوی پرتودهی نشده جنس بهتر، از آنِ بسته‌بندی Pp.pe می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gamma Radiation Effects on Bacterial Contamination and Organoleptic Characteristics of Frozen Ponaeus Monodon

نویسندگان [English]

 • F Motamedi Sedeh 1
 • R Afsharian 2
 • H.R Zolfagarieh 1
 • M Nikbakht 2
 • S.K Shafaee 1
 • M Ayazi 2
 • H Fatolahi 1
 • A Moharami 1
 • M Babaee 1

چکیده [English]

The aim of this study was the application of irradiation process to decrease bacterial contamination of the penaeus monodon. The shrimp samples were obtained from Hormozgan and were sent to the microbiological laboratory. Bacterial contamination of shrimp were determined by counting the aerobic mesophil bacteria, Staphylococcus areus, Choliforms, Vibrio parahemolyticus and Salmonella. The shrimp samples were irradiated at different doses of gamma ray. Finally, the optimum dose of the gamma ray for bacterial decontamination of shrimp, especially of Vibrio Parahemolyticus, was obtained to be 2kGy. Also, the chemical factors of irradiated and non-irradiated samples such as Protein, Fat, total volatile Nitrogen (TVN), Non Protein Nitrogen (NPN), Peroxide Value (PV) and Amino Acids were measured. There were not any important difference among them. Also, there were not any significant difference between TVN and Peroxide Value (P>0.05) for the irradiated and
non-irradiated shrimp samples. Study of bacterial contaminations of the irradiated and non irradiated samples after 12 months showed that irradiation by 2kGy can control the microbial contaminations. Four types of films for packaging: Pet.pe, Pp.pe, Bopp, and Pe.20 were used for storage of the irradiated and non irradiated shrimp samples in-18°C during 12 months. All of the packages were studied on the aspects of color, odor, tissue and taste of shrimp samples and elasticity and pressing of packages. For the irradiated and non irradiated shrimp Pet.pe and Pp.pe were preferred, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shrimp
 • Bacterial Contamination
 • Gamma Radiation
 • Packaging
 1.  

   

  1. 1.    M.H. Filet Spoto, C.R. Gallo, A.R. Alcarde, M.S. Amaral Gurgel, L. Blumer, J.M. Melges Walder, R.E. Domarco, “Gamma irradiation in the control of pathogenic bacteria in refrigerated ground chicken meat,” Scientia Agricola, 57 (3): 389-394 (2000).

   

  1. 2.    F. Motamedi Sedh, R. Afsharian, F. Majd, M. Ayazi, H.R. Zolfagarieh, “Decreasing of shrimp microbial contamination by gamma radiation and measuring of residual choloramphenicol by ELISA method. Final Scientific Report of Project: 86-1-69, Agricultural,” Medical and Industrial Research School with coopration of Veterinary Organization of Hormozgan. 51-117 (1386).

   

  1. 3.    Iran National Standard: 8923-1, Microbiology of food and animal feeding stuffs-Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination Part 1: General rules for the preparation of initial suspension and decimal dilutions,” Institute of Standards and Industrial Research of Iran, 1-7 (1386).

   

  1. 4.    Iran National Standard: 2394-1, Fish and Shrimp, microbial characteristics. Institute of Standards and Industrial Research of Iran, 1-7 (1377).

   

  1. 5.    G. Karimi, “Food microbial examinations,” Tehran University, Chapter, 4: 351 (1370).

   

  1. 6.    Iran National Standard: 6806-3. Microbiology of food and animal feeding stuffs-Horizontal method for the enumeration of positive Staphylococci–coagulase (Staphylococcus aureus and other species)-Part 3: Detection and MPN technique for low numbers. Institute of Standards and Industrial Research of Iran, 1-35 (1385).
  2. 7.    Iran National Standard: 6806-3. Microbiology of food and animal feeding stuffs–Horizontal method for the enumeration of coliforms–Colony-count technique. Institute of Standards and Industrial Research of Iran, 1-10 (1386).

   

  1. 8.    Iran National Standard: 1810. Microbiology of food and animal feeding stuffs Horizontal method for the detection of salmonella. Institute of Standards and Industrial Research of Iran, 1- 39 (1381).

   

  1. 9.    Iran National Standard: 9667-1. Microbiology of food and animal feeding stuffs–Horizontal method for the detection of potentially enteropathogenic Vibrio spp Part 1: Detection of Vibrio parahamolyticus and Vibrio cholerae. Institute of Standards and Industrial Research of Iran, 1-21 (1386).

   

  10. ASTM International; F1640-95.Standard Guide for Packaging Material for Foods to be irradiated (2001).

   

  11. Analytical detection methods for irradiation treatment of food (ADMIT), established under the aegis of FAO/IAEA, IAEA-TECDOC-587 (1994).

   

  12. Summary of the submission process-shrimp, Irradiation of Shrimp; Food Program, Canada, (2004). http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/index_e.html.

   

  13. J.R. Bandekar, R. Chander, D.P. Nerkar, Radiation control of Vibrio Parahaemolyticus in shrimp. J Food control, 8(2): 83-88 (2007).

   

  14. ICGFI; CODE of Good Irradiation Practice for the control of microflora in fish, frog legs and shrimps, Vienna (1991).