نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی هسته‌ای و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ـ ایران

2 دانشکده مهندسی هسته‌ای و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ـ ایران2- پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران

3 آزمایشگاه کنترل کیفی رادیوایزوتوپ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران- ایران

4 دانشکده مهندسی هسته‌ای و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ـ ایران 2- پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران

چکیده

Sm-EDTMP153 یکی از رادیوداروهای شناخته شده برای تسکین دردهای ناشی از متاستاز استخوان می‌باشد. با این وجود، این رادیودارو تنها در تعداد اندکی از کشورها استفاده می‌شود. این امر ناشی از عوامل مهمی چون قیمت بالای ساماریم غنی شده (که به طور معمول به عنوان هدف برای پرتودهی استفاده می‌شود) و نیم- عمر کوتاه Sm153 می‌باشد. در این پژوهش، پس از پرتودهی نمونه‌های طبیعی و غنی‌شده‌ی ساماریم و انجام عمل نشان‌دارسازی، مقادیر مشخصی از رادیوداروهای به دست آمده به تعدادی موش صحرایی تزریق و در بازه‌های زمانی معین این موش‌ها قربانی شده و برخی از اندام‌های آن‌ها جدا گردید تا با بررسی توزیع فعالیت در اندام‌های مختلف و به ویژه استخوان به عنوان بافت هدف، امکان استفاده از ساماریم طبیعی به جای نمونه‌ی غنی شده بررسی شود. بر این اساس، ملاحظه شد که از نقطه‌نظر توزیع بیولوژیکی، نتایج قابل‌قبولی برای نمونه‌ی طبیعی در مقایسه با نمونه‌ی غنی شده حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biodistribution Study of 153Sm-EDTMP Produced by Irradion of Natural and Enriched Samarium, in Rats

نویسندگان [English]

 • M Meftahi 1
 • A Bahrami Samani 2
 • M.H Babaei 3
 • M Shamsaei Zafarghandi 1
 • M Ghannadi Maragheh 4

چکیده [English]

153Sm-EDTMP is one of the well known radiopharmaceuticals for pain palliation of bone metastases. Despite that, it is used just in a few countries. It is due to some reasons like being costly enriched samarium that usually used as target for irradiation and short half-life of 153Sm. In this investigation, certain amounts of radiopharmaceuticals prepared by irradiation of enriched and natural samarium were injected to some normal rats. Then, the rodents were sacrificed and some of their organs were removed. All of the mentioned stages were performed in order to consider the possibility of exploiting natural samarium instead of enriched samarium by study of biodistribution of both radiopharmaceuticals in various organs especially in bone as the target tissue. At the end, the acceptable results were obtained using natural samarium in comparison with the enriched samarium from the point of view of the biodistribution studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biodistribution
 • Radiopharmaceutical 153Sm-EDTMP
 • Irradiation
 • Natural Samarium and Enriched Samarium
 1.  

   

  1. Aldo N.  Serafini, “Therapy of metastatic bone pain,” J. Nucl. Med. 42 (6): 895-906 (2001).

    

  2. Nitta pandit-taskar, “Radiopharmaceutical therapy for palliation of bone pain from osseous metastases,” J. Nucl. Med. 45: 1385-1365 (2004).

    

  3. Suresh C. Srivastava, “Bone-seeking therapeutic radiopharmaceutical,” Brazilian Archives of Biology and Technology, Vol. 45, special n: 45-55 (2002).

    

  4. Albert S. Alberts, “Samarium-153-EDTMP for palliation of ankylosing spondylitis, paget’s disease and rheumatoid arthritis,” J. Nucl. Med. Vol. 36, No. 8, 1417-1420 (1995).

    

    

    

    

    

    

    

  5. Sharmila Banerjee, “177Lu-DOTMP, 153Sm-DOTMP, 175Yb-EDTMP and 186/188Re-CTMP: Novel Agents for Bone Pain Palliation and Their Comparison with 153Sm-EDTMP,” Founder’s Day Special Issue (2005).

    

  6. L. Moro, D. Fantinato, F. Frigerio, G. Shamhan, G. Angelovski, “Europium-154 contamination levels in Samarium-153-EDTMP for radionuclide therapy,” Journal of Physics: Conference Series 41, 535–537 (2006).

    

  7. G. Friedlander, J.W. Kenedy, J.M. Miller, “Nuclear and radiochemistry,” John Wiley & Sons, Inc, New York.