نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران- ایران

چکیده

جاذبی جدید برای مولیبدن-99- سیلیکاژل اصلاح شده با زیرکونیم اکسید (4MoO2Na:2ZrO/2SiO)ـ . تهیه و امکان استفاده از آن در ژنراتور تکنسیم-m99 مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات جذبی مولیبدن با ساختار مولیبدات و تکنسیم-m99 با ساختار پرتکنتات بر روی ستونی از این جاذب، بررسی و نشان داده شد که ظرفیت جذب مولیبدات بر روی ژنراتور با جاذب جدید بیش از ژنراتور معمولی است که در آن از ستون آلومینا استفاده می‌شود. زیرکونیم اکسید با جذب شدن بر سطح سیلیکا، خاصیت جذبی این ترکیب نسبت به مولیبدن-99 را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. تکنسیم-m99 توسط محلول 0.9%  از سدیم کلراید شسته شده و خلوص رادیونوکلایدی، رادیوشیمیایی و شیمیایی محلول‌های حاصله اندازه‌گیری شدند. ژنراتور جدید در مقایسه با ژنراتورهای آلومینای موجود از ظرفیت بالاتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Silica-Gel Modified with Zirconium Oxide as a Novel 99Mo Adsorbent in 99mTc Generators

نویسندگان [English]

 • H Salehi
 • E Mollarazi
 • H Abbasi

چکیده [English]

A new 99Mo adsorbent has been prepared with modified silica gel with zirconium oxide (SiO2/ZrO2:Na2MoO4) and used in technetium-99m generator. The adsorption behaviors of 99Mo in the form of molybdate and 99mTc in the form of pertechnetate on the new adsorbent was investigated showed that the adsorption capacity of molybdate on this generator was considerably higher than the usual generator with alumina column. Coating zirconium oxide on the surface of silica gel resulted in higher 99Mo adsorption of this compound. 99mTc is eluted with 0.9% NaCl, and the radionuclidic, radiochemical and chemical purities of the eluate were checked. This generator has a great potential as compared to the traditional alumina generators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technetium-99m Generator
 • Molybdenium-99
 • Chromatography
 • Zirconium Oxides
 1.  

  1. 1.    M. Tubis, W, Wolf, “Radiopharmacy, Jhon Wiley and Sons; New York,” 263 (1976).

   

  1. 2.    G.B. Saha, “Fundamentals of nuclear pharmacy,” Springer, Cleveland (1998).

   

  1. 3.    R.E. Weiner, M.L. Thakur, “Metalic radionuclides: Application in diagnostic and therapeutic nuclear medicine,” Radiochim. Acta. 70/71, 273 (1995).

   

  1. 4.    J.A. Osso Jr, “77Br isotope production for medical use, Tese (Doutorado), University of Manchester, London,” (1986).

   

  1. 5.    V. Rarnic, B. Georenc, J. Novak, Atompraxis, 13: 258 (1967).

   

  1. 6.    L. Lindner, “Anion Exchange On Iron Hydroxide Report,” KFK-216 (1963).

   

  1. 7.    S. Meloni, A. Brandon, “A new technetium-99m generator using manganes dioxide,” Int. J. Appl. Radiat. Isot. 19: 164 (1988).

   

  1. 8.    Y. Maki, Y. Murakami, 99mTc generator by use of silica gel as adsorbent,” Nippon Kagaku Zasshi, 92: 12, 1211, Jan 01 (1971).

   

  1. 9.    M.T. El-Kolaly, N.Z. Misak, “A 99mTc generator based on the adsorption of 99Mo Molybdophosphate on hydrous manganes dioxide “Nucl. Med. Biol,” 15: 664 (1988).

   

  1. 10.              V.I. Levin, L.S. Kozyreva-Alexandra, T. Sokolova, “A new 99mTc generator of higher activity,” Int. J. Appl. Radiat. Isot, 30: 450 (1979).

   

  1. 11.              M. Yamashita, S.S. Rosatto, L.T. Kubota, “Electrochemical Comparative Study of Riboflavin,  FMN and FAD Immobilized on the Silica Gel Modified with Zirconium Oxide,” J. Braz. Chem. Soc, 13, 635 (2002).

   

  12. Dominick, A. Desantis, Hillsborough, Robert A. Paul, “Zirconium silica hydrogel compositions and methods of preparation,” U.S. Patent, 5069816, (1991).

   

  1. 13.              British Pharmacopoeia 2, 24532 (2000).