نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت اکتشاف شرکت امکا، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران- ایران

2 دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 1591634311، تهران- ایران

چکیده

در روش‌های زمین‌آماری ارزیابی ذخایر و منابع مواد معدنی، انتخاب فضای اطراف نقاط تخمین با توجه به شکل کانسار و ساختارهای زمین‌شناسی اهمیت فراوانی دارد. از آن‌جا که اغلب فضای اطراف این نقاط از نوعی ناهمسانگردی برخوردارند، فضای نقاط مورد استفاده برای تخمین، به صورت بیضوی‌هایی، تحت عنوان بیضوی‌های ناهمسانگردی تعریف می‌شوند. با توجه به سه‌بعدی بودن اطلاعات مورد استفاده، تعیین این فضاها با روش بررسی منحنی‌های تغییرنما در جهات و روندهای سه‌بعدی برای این که در نهایت بتوان بیضوی ناهمسانگردی اطراف این نقاط را تعیین کرد، کار پیچیده‌ای است. برای رفع این مشکل، با استفاده از روش رسم ابرهای کوواریانس براساس همبستگی فضایی زوج نمونه‌ها در فواصل مختلف در فضا، ماتریس کوواریانس برای بررسی نحوه‌ی همبستگی داده‌ها در ابعاد سه‌بعدی ساخته می‌شود. به کمک این ماتریس،
ویژه بردارها تعریف می‌شوند تا روندهای غالب پیوستگی در داخل کانسار به دست آید. با رسم منحنی تغییرنما در این جهت‌ها و تعیین مشخصات آن‌ها، فواصل مورد نیاز در جهات مختلف بیضوی ناهمسانگردی به دست می‌آید. در این مقاله پس از تشریح روش، یک مثال کاربردی در مورد بلوک یک آنومالی شماره 6 خشومی آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Covariance Clouds for Estimating the Anisotropy Ellipsoid Eigenvectors, with Case Study in Uranium Deposit

نویسندگان [English]

 • D Jamali Esfahlan 1
 • H Madani 2
 • M.T Tahmaseb Nezami 1
 • F Mahdavi 1
 • M.R Ghaderi 1
 • M Najafi 1

چکیده [English]

Various methods of Kriging and nonlinear geostatistical methods considered as acceptable methods for resource and reserve estimations have characters such as the least estimation variance in their nature, and accurate results in the acceptable confidence levels range could be achieved if the required parameters for the estimation are determined accurately. If the determined parameters don’t have the sufficient accuracy, 3-D geostatistical estimations will not be reliable any more, and by this, all the quantitative parameters of the mineral deposit (e.g. grade-tonnage variations) will be misinterpreted. One of the most significant parameters for 3-D geostatistical estimation is the anisotropy ellipsoid. The anisotropy ellipsoid is important for geostatistical estimations because it determines the samples in different directions required for accomplishing the estimation. The aim of this paper is to illustrate a more simple and time preserving analytical method that can apply geophysical or geochemical analysis data from the core-length of boreholes for modeling the anisotropy ellipsoid. By this method which is based on the distribution of covariance clouds in a 3-D sampling space of a deposit, quantities, ratios, azimuth and plunge of the major-axis, semi-major axis and the minor-axis determine the ore-grade continuity within the deposit and finally the anisotropy ellipsoid of the deposit will be constructed. A case study of an uranium deposit is also analytically discussed for illustrating the application of this method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Variogram
 • Anisotropy Ellipse
 • Covariance Clouds
 • Eigenvectors
 1. A.G. Journel, Ch.J. Huijbregts, “Mining Geostatitics, Academic Press Inc,” (1990).

 

 1. ع.ا. حسنی‌پاک، م. شرف‌الدین، ”روش‌های تحلیلی پردازش،“ انتشارات دانشگاه تهران (1368).                                               

 

 1. D.G. Krige, “The use of the Principal Component Technique to Define Anisotropy Details for Spatial Structures,” AAMP, ColoradoSchool og Mines, Colorad (1999).

 

 1. ب. عمادی، ا. بسکابادی، م. قاسم‌پور، م. نجفی، ”گزارش نیمه‌تفصیلی بلوک I منطقه اکتشافی خشومی،“ دفتر اکتشاف و استخراج، شرکت تولید مواد اولیه سوخت هسته‌ای (زمستان 1384).