نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران- ایران 2- گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، صندوق پستی: 16315-1618، تهران – ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، صندوق پستی: 16315-1618، تهران – ایران

3 پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران- ایران

چکیده

ساماریم- 153 یکی از رادیونوکلیدهایی است که در تهیه‌ی رادیوداروهای کاهش‌دهنده‌ی دردهای استخوانی ناشی از متاستازهای سرطانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، آگاهی از انواع و میزان ناخالصی‌ها در فرایند تولید این رادیونوکلید از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از این تحقیق ارزیابی نظری و تجربی ناخالصی‌های تولید شده (Eu154، Eu155 و Eu156) در فرایند تولید Sm153 از طریق پرتودهی ساماریم طبیعی و مقایسه نتایج آن‌ها می‌باشد. در این تجربه در واقع از نیمه‌عمرهای طولانی‌تر ناخالصی‌ها، نسبت به نیمه‌عمر Sm153 بهره جسته شد و طیف‌های گاما در زمان‌های مختلف بعد از پرتودهی ثبت گردید. بر این اساس، نتایج نظری و تجربی موافقت خوبی با هم داشته و ارزیابی دقیقی را از انواع و میزان ناخالصی‌ها ارایه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Radionuclidic Purity of Sm-153 Produced by Irradiation of Natural Samarium in Tehran Research Reactor (TRR)

نویسندگان [English]

 • R Gholipour Peyvandi 1
 • M Salehkoutahi 2
 • S Shirvani Arani 3
 • A Bahrami Samani 3
 • M Ghannadi Maragheh 3

چکیده [English]

Samarium-153 is one of the most widely used radionuclides in preparation of pain palliation radiopharmaceuticals of bone metastases. Therefore, it is important to realize the types and amount of impurities in the products. The aim of this study is to evaluate the produced impurities (154Eu, 155Eu & 156Eu) both theoretically and experimentally. These impurities are produced in 153Sm preparation by irradiation of natural samarium. In the experiment, the gamma spectra are recorded at different time durations, as the half-lives of impurities are longer than 153Sm half-life. Moreover, a comparison is also given to show that the results of the experiment and that of theory are in good agreement with each other, where it gives an accurate assessment of the amount and the type of impurities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Radionuclide
 • Samarium-153
 • Rradionuclidic Purity
 • Gamma Spects
 • Tehran Research Reactor (TRR)
 • Radioisotopes
 • Irradiation
 • Skeletal Diseases
 1. M.A. Winston, “Radioisotope therapy in bone and joint diseases,” Sem. Nucl. Med. 9: 114-120 (1979).

 

 1. V.J. Lewington, “Targetted nuclear therapy for bone metastases,” Eur.J.Nucl. Med. 20: 66-74 (1993).

 

 1. N. Aldo Serafini, “Therapy of metastatic bone pain,” J. Nucl. Med. 42(6): 895-906 (2001).

 

 1. W.F. Goeckeler, B. Edwards, W.A. Volkert, R.A. Holmes, J. Simon, D. Wilson, “Skeletal localization of 153Sm chelates: Potential therapeutic agents,” J. Nucl. Med. 28: 495-504 (1987).

 

 1. W.A. Volkert, “153Sm-chelates: Potential therapeutic radiopharmaceuticals for the treatment of cancer in bone,” Indian J. Nucl. Med. 8: 12-19 (1993).

 

 1. K.W. Logan, W.A. Volkert, R.A. Holmes,  “Radiation dose calculations in persons receiving ingections of 153Sm-EDTMP,” J. Nucl. Med. 28: 505-507 (1987).

 

 1. Neeta Pandit-Taskar, “Radiopharmaceutical therapy for palliation of bone pain from osseous metastases,” J. Nucl. Med. 45: 1358-1365 (2004).

 

 1. Production logistics and radionuclidic purity aspects of 153Sm for radionuclide therapy N. RAMAMOORTHY, 1,2,* P. SARASWATHY,1 M.K. DAS,3 K.S. MEHRA1 and M. ANANTHAKRISHNAN2. Received 4 June 2001, in revised form 30 August 2001 and accepted (30 August 2001).

 

 1. G. Friedlander, J.W. Kenedy, J.M. Miller, “Nuclear and Radiochemistry,” John Wiley & Sons, Inc, New York (1964).

 

 1. Yen Wang, “CRC Handbook of Radionuclides,” (1986).