نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486- 11365، تهران ـ ایران

چکیده

نقش دو آنتی اکسیدانت فنولی (Irganox 1010, Irganox 1076) و دو پایدارکننده نوری از نوع آمین ممانعت شده، HALS، (Tinuvin 622, Tinuvin 770) در پایدارسازی پرتویی پلی‌پروپیلن تولید شده در مجتمع پتروشیمی بندر امام مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیر پایدارکننده‌ها با غلظت 0.2%  بر نمونه‌های پرتودهی شده به وسیله پرتو گاما به میزان 25 کیلوگری و نگاهداری شده در محیط آزمایشگاه به مدت 6 ماه مطالعه شده است. بررسی نتایج FTIR تغییرات ایجاد شده در ساختار شیمیایی نمونه‌ها را نشان می‌دهد. ایجاد گروه‌های کربنیل، تغییرات مقاومت خمشی و افزایش MFI برای نمونه‌های حاوی Tinuvin 622 و Irganox 1076 نشاندهنده روند شکننده شدن این نمونه‌ها در مدت نگهداری پس از پرتودهی می‌باشد. تغییرات ناچیز MFI در این مدت برای نمونه‌های پایدار شده توسط Irganox 1010 و Tinuvin 770، نمایانگر مؤثر بودن این دو پایدارکننده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Stabilizers in Controlling of Degradation in γ-Irradiated Polypropylene

نویسنده [English]

 • F Khoylou

چکیده [English]

The radiation stability of polypropylene produced in Bandar Emam Petrochemical Co. and stabilized with two phenolic antioxidants (Irganox 1010, Irganox 1076) and two hindered amine light stabilizers, HALS, (Tinuvin 622, Tinuvin 770) have been investigated. The effectiveness of the stabilizers at 0.2% concentration on the polypropylene samples irradiated at 25 kGy has been followed for 6 months after irradiation. The buildup of carbonyl group and trends of the change in bend strength and MFI for the stabilized samples with Irganox 1076 and Tinuvin 622 show the post-irradiation embrittlement of these samples. The negligible change in carbonyl group, bend strength and MFI for the samples stabilized with Irganox 1010 and Tinuvin 770 indicated the better effectiveness of these two stabilizers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stabilization
 • Polypropylene
 • Gamma Radiation
 • Phenolic Antioxidant
 • Hindered Amine Light Stabilizer (HALS)
 • Carbonyl Index
 • Flexural Resistance
 • Modular Flow Index (MFI)
 1. 1.    R.C. Portony, “Medical plastics, degradation resistance & failure analysis,” p. 97, Plastic Design Library, USA (1998).

 

 1. 2.    F. Khoylou, “Radiation degradation of polypropylene,” Radiat. Phys. Chem., 42, 219-222 (1993).

 

 1. 3.    J.F. Rabek, “Photostabilization of polymers,” Elsevier applied science, p. 47 (1990).

 

 1. 4.    F. Gugumus, “Possibilities and limits of synergism with light stabilizers in polyolefins, 1. HALS in polyolefins,” Polymer degradation and stability, 75, 295-308 (2002).

 

 1. 5.    M.L. Castejon, P. Tiemblo, J.M. Gomez-Elvira, “Photo-oxidation of thick isotactic polypropylene films, I. Characterization of the heterogeneous degradation kinetics,” Polymer degradation and stability, 70, 357-364 (2000)

 

 1. 6.    A.A. Katbab, A.Y. Moshirabadi, “Post-irradiation degradation of polypropylene: comparison of hindered aromatic phenol and amine as gamma stabilizer-I,” Radiat. Phys. Chem., 38, 295-301 (1991).

 

 1. 7.    A. Yousefi, A.A. Katbab, “Post-irradiation degradation of polypropylene: radiation durability of polypropylene stabilized with phenolic stabilizer-II,” Radiat. Phys. Chem, 44, 645-649 (1994).

 

 1. 8.    S. Falicki, D.J. Carlsson, “Stabilization of polypropylene against gamma initiated oxidation: stabilizer attack during radiolysis,” Polymer degradation and stability, 38, 265-269 (1992).

 

 1. 9.    P. Mariani, G. Carianni, F.P. La Mantia, “The antioxidant effect in controlling thermal degradation of a low density polyethylene blown film,” Polymer degradation and stability, 85, 1003-1007 (2004).

 

 1. 10.              N.S. Allen, “A comparative study of structure and polymer effects on the photo-stabilizing activity of hindered piperidine light stabilizers,” Polymer degradation and stability, 8, 133-144 (1984).

 

 1. 11.              N.S. Allen, J.L. Kotecha, “Thermal antioxidant properties of hindered piperidine light stabilizers and further studies on photo-chemical oxidation,” Polymer degradation and stability, 11, 181-194 (1985).

 

 1. 12.              P. Gijsman, J. Hennekens, D. Tummers, “The mechanism of action of hindered amine light stabilizers,” Polymer degradation and stability, 39, 225-233 (1993).

 

 1. 13.              D.L. Allara and W.L. Hawkins, “Stabilization and degradation of polymers,” American Chemical Society, P. 148, 1978.

 

 1. 14.              J.F. Rabek, “Photostabilization of polymers,” Elsevier applied science, p.81, (1990).