نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، صندوق پستی: 3489، رشت ـ ایران

2 بخش بررسی محیط مدیریت حفاظت در برابر اشعه، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 4494-14155، تهران ـ ایران

چکیده

مواد پرتوزای طبیعی و مصنوعی از دسته آلاینده‌هایی هستند که در اکوسیستم‌های طبیعی از جمله منابع آبی یافت می‌شوند و تعیین وجود این دسته از مواد در آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بررسی پرتوزایی آلفا و بتای کل از جمله سنجش‌های مطرح در نمونه‌های آب می‌باشد. به این منظور، تعدادی از چشمه‌های آب معدنی منطقه جنوب غربی دریای خزر به وسیله تکنیک جدید شمارنده سنتیلاسیون مایع با تفکیک‌کننده آلفا و بتا مورد آنالیز قرار گرفت. برای اندازه‌گیری نمونه‌ها، دستگاه شمارنده Wallac-Quantulus 1220، ویال‌هایی از جنس پلی‌اتیلن با حجم ml20 و مایع سنتیلاسیون Optiphase Hisafe 3 مورد استفاده قرار گرفت. مدت شمارش برای هر یک از نمونه‌ها 500 دقیقه تعیین شد. کمترین حد آشکارسازی در این روش برای آلفا و بتای کل به ترتیب برابر 1-mBq l 5.36  و 1-mBq l 22.26  است. همچنین برای تعدادی از نمونه‌ها، داده‌های حاصل از تکنیک جدید LSC با روش EPA 900 مقایسه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gross Alpha and Beta Measurements of Spring Waters in Southwest Caspian Region by LSC and EPA 900 Methods

نویسندگان [English]

 • S Jowzaee 1
 • M Vahabi Moghaddam 1
 • M Aliabadi 2
 • S Hafezi 2
 • A Attarilar 2
 • S Hosseini 2

چکیده [English]

Determination of natural and man-made radionuclide inventories in water resources is of great importance. Gross α and β measurements are usually carried out as part of such studies. These paper reports measurements performed on water samples from springs in the southwest of caspian region by liquid scintillation method using Wallac-Quantulus 1220 system, 20ml polyethylene vials and Optiphase Hisafe 3 cocktail. With a counting time of 500min, the MDL for gross α and β measurements are 5.36 and 22.26 mBq l-1, respectively. Measurements by EPA 900 technique have also been applied for some samples and the results are compared.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Water Springs
 • Radioactivity
 • Gross Alpha
 • Gross Beta
 • Liquid Scintillation Detector EPA 900
 1. 1.     USEPA (United states Environmental Protection Agency), “Ground Water & Drinking Water, Radionuclides in Drinking Water,” http: //www.epa.gov/safe water/standard/ pp/radnucpp.html.

 

 1. 2.    M. Forte, R. Rusconi, S. Bellinzona, G. Sgorbati, “Natural radionuclides monitoring in lombardia drinking water by liquid scintillation technique,” Proc. Symp. Firenze (2002).

 

 1. 3.    M. Villa, G. Manjon, M. Garcia-Leon, “Study of color quenching effects in the calibration of liquid scintillation counters: the case of 210Pb,” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 496, 413-424 (2003).

 

 1. 4.    R. Rusconi, A. Azzellino, S. Bellinzona, M. Forte, R. Gallini, G. Sgorbati, “Assessment of drinking water radioactivity content by liquid scintillation counting: set up of high sensitivity and emergency procedures,” J. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 379 (2), 247-253 (2004).

 

 1. 5.    J.I. Davila Rangel, H. Lopez del Rio, B.L. Rodriguez, M. Solache-Rios, “Gross alpha and beta radioactivity in drinking water from Zacatecas and Guadaluoe cities, Mexico,” J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, vol. 247(2), 425-428 (2001).

 

 1. 6.    U.S. EPA National Exposure Research Laboratory, EPA 900, “Gross alpha and gross beta radioactivity in drinking water,” (1980).