نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش رادیوایزوتوپ، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران– ایران

چکیده

رادیوداروهای تشخیصی 99mTc-MDP و 99mTc-HEDP بیش از سه دهه است که برای سنتیگرافی استخوان بکار می‌روند. هدف از اجرای این کار پژوهشی سنتز بی‌فسفونات HEDP در بخش تهیه و تولید رادیوایزوتوپ است که بعنوان ماده اولیه برای تولید کیت لیوفیلیزه HEDP بصورت استریل و بدون مواد تب‌زا می‌باشد. نتایج حاصل نشان می‌دهند که ماده سنتز شده HEDP بیش از 95 درصد قابلیت نشاندارشدن با رادیوداروی پرتکنتات 99mTcO4- را داشته و کلیه آزمایشهای رادیوداروئی آن مطابق با فارماکوپه USP می‌باشد. ضمناً پایداری کیت کافتی خواه شده (لیوفیلیزه) HEDP بیش از یک سال در دمای یخچال (4 تا 8 درجه سانتی‌گراد) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of a Biphosphonate (HEDP) as a Bone Imaging Agent with 99mTc

نویسندگان [English]

 • G Shabani
 • M Abdollahpoor
 • R Najafi

چکیده [English]

In the last three decades, 99mTc-MDP and 99mTc-HEDP have been used as diagnostic radiopharmaceuticals for bone imaging agents. The radioisotope Department after many investigations decided to develop the synthesis of a biphosphonate derivative, named 1-hydroxy-ethylidene-1, 1-disodium phosphonate (HEDP). In this article, we discuss the method of synthesis, formulation, and labeling of lyophilised kit with 99mTc. The results show that our kit has a high radiochemical purity (>95%), according to the US pharmacopeia. In addition, the stability of lyophilised HEDP kit is more than one year at 4-8oC.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Synthesis of Biphosphonate
 • HEDP
 • FTIR
 • NMR
 • Bone scan
 • 99mTc
 1. 1.    C.D. Russell, and A.G Cash, “Complexes of technetium with pyrophosphate, etidronate and medronate,” J. Nucl. Med. 20.532-37(1979).

 

 1. 2.     J.A.  Bevan, J.A  Tofe, J.J  Bendict,  et al. 99mTc-HMDP (hydroxymethylene diphosphonate) “A radiopharmaceutical for skeletal and acute myocardial infarct imaging. I. Synthesis and distribution in animals,” J. Nucl. Med. 21,961-66 (1980).

 

 1. 3.    F.P. Castronovo, “Method for the synthesis of        1-hydroxyethylidene-1, 1-disodium phosphonate (HEDSPA), a skeletal seeking radiopharmaceutical after labeling with 99mTc,” J. Nucl. Med. 15, 1237-30 (1974).

 

 

 

 

 

 1. 4.    IAEA-TECDOC-649, “Preparation of kits for 99mTc radiopharmaceuticals,” IAEA,Vienna (1992).

 

 1. 5.    C.B. Sampson, quality control of radiopharmaceuticals; text book of radiopharmacy, 3rd edition, Gordon and Breach Science Publishers (1999).

 

 1. 6.    F.P Castronovo, Jr. and Ronald J. Callaham, “New bone scanning agent; 99mTc-labeled 1-Hydroxy-ethylidene-1, 1-disodium phosphonate,” J. Nucl. Med. 13,823-827 (1972).

 

 1. 7.     The United States Pharmacopeia, “Official monographs/technetium,” (2005).