بررسی دقت موقعیت یابی هدف در پرتودرمانی سرطان سینه چپ به روش حبس تنفس عمیق با هدایت یک سیستم تصویربرداری سه بعدی از سطح بدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 عضو هیات علمی/ پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

3 دانشیار/ گروه پزشکی بالینی-گروه آنکولوژی-دانشگاه آرهوس، آرهوس-دانمارک

چکیده

یکی از جدیدترین و موثرترین روش‌ها بمنظور ردیابی بلادرنگ بافت هدف در پرتودرمانی خارجی سرطان سینه چپ، بکارگیری سیستم ویژن-آرتی است. در این سیستم در طول فرآیند درمان حرکات سطح بدن بصورت سه‌بعدی با کمک دوربین‌های نوری و استفاده از روش‌های پردازش و برازش تصویر تخمین زده می‌شود. هدف از این پژوهش، بررسی کمی و کیفی دقت پرتودرمانی سرطان سینه چپ با هدایت سیستم ویژن-آرتی و به روش حبس تنفس عمیق است. بدین منظور 5 بیمار مبتلا به سرطان سینه چپ با پرتودرمانی به روش تنفس عمیق با هدایت سیستم ویژن-آرتی در بیمارستان آرهوس کشور دانمارک تحت درمان قرار گرفتند. نتایج نشان داد در 5 جلسه از 15 جلسه درمانی، در یک بیمار از 5 بیمار، قلب به طور ناخواسته به میزان 0.6 تا 0.9 سانتی متر وارد ناحیه تابش شده بود. با بکارگیری معیار ون-هرک، حاشیه PTV مورد نیاز در اطراف تومور جهت پوشش خطای موقعیت دهی به بیمار 2.38 میلی متر و خطای حین درمان برای دو باریکه درمانی اصلی شماره 1 و 2 به ترتیب برابر با 3 میلی متر و 4.12 میلی متر بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the accuracy of deep inspiration breath hold left-sided breast cancer radiotherapy using a surface guiding system

نویسندگان [English]

  • saber nankali 1
  • alireza zirak 2
  • Amir Movafeghi 2
  • Per Rugaard Poulsen 3
1 Nuclear Science and Technology Research Institution
2 Faculty member/ Nuclear Science and Technology Research Institute
3 Associate professor/ Department of Clinical Medicine- The Department of Oncology
چکیده [English]

Vision-RT system is one of the most effective methods for real time estimation of target location in external bean radiotherapy. Vision-RT is a system which tracks a patient’s surface before and during radiation therapy, to aid in setup and treatment accuracy. Using proprietary 3D stereo camera units, this system tracks the skin surface, and compares it to the ideal position and can automatically signal to the treatment delivery system.
The purpose of this work is to investigate the accuracy of Vision RT guided deep inspiration breath hold left-sided breast cancer radiotherapy. Five patients with left-sided breast cancer were treated by Vision RT guided deep inspiration breath hold at Aarhus university hospital. Based on the results, in one out of five patients, the heart unintendedly extended 0.6-0.9 cm into the treatment fields in 5 out of 15 treatment fractions. Moreover, the required PTV margin to account for patient setup error and intra-fractional error of first and second treatment field was 2.38mm, 3mm and 4.12mm respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface guided radiotherapy
  • Deep inspiration breath hold
  • left-sided breast cancer
  • Image guided radiotherapy