نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 عضو هئیت علمی- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

3 2- شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی :5931-143995، تهران- ایران

4 شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی :5931-143995، تهران- ایران

5 عضو هئیت علمی

چکیده

در این تحقیق، به بررسی عملکرد زنجیره مربعی در جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار تلوریم پرداخته می‌شود. از پارامترهای موثر در جداسازی ایزوتوپ‌ها در زنجیره مربعی، انتخاب مناسب مرحله ورود خوراک، برش مرحله اول زنجیره و برش زنجیره مربعی هستند. انتخاب برش زنجیره مربعی بر اساس دو گروهی نمودن اجزاء مخلوط و تفکیک آن به دو قسمت برای جریان‌های سبک و سنگین در زنجیره صورت می‌پذیرد. به این صورت که با انتخاب برش زنجیره به مقدار مجموع غلظت‌ ایزوتوپ‌های سبک در مخلوط، می‌توان دو گروهی نمودن را تا حد مناسبی به انجام رساند. در این راستا، انتخاب مناسب مراحل ورود خوراک و برش مرحله اول زنجیره نیز سهم بسزایی در این زمینه ایفا می‌نماید. نتایج نشان داد که در فاکتورهای جداسازی مختلف، انتخاب مرحله ورود خوراک در بخشهای میانی زنجیره، منجر به نتایج مناسبی خواهد شد. همچنین استنباط می گردد که اگر برش مرحله اول زنجیره به صورتی انتخاب شود که برش‌های مراحل در بخش تهی‌سازی یکسان بدست آید، به ازای این برش دو گروهی شدن اجزاء از بالاترین مقدار ممکن برخوردار خواهد بود. بر اساس انتخاب این برش برای مرحله اول زنجیره، یکی از راهبردهای ممکن جهت جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار تلوریم تا غنای بیش از 90 درصد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Impact of Feed Stages and First Stage Cut on the Squared Cascade Performance to Offer an Appropriate Strategy for Separation of Tellurium Stable Isotopes

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Ezazi 1
  • Javad karimi sabet 2
  • Ali Norouzi 3
  • Adel Mahmoudian 4

1 Nuclear Materials and Nuclear Research Center, Nuclear Science and Technology Research Center

2 Member of scientific of the Institute of Nuclear Science and Technology

3 Advanced Technologies Co., Atomic Energy Organization, P.O. Box: 143995-5931,Tehran, Iran

4 Advanced Technologies Co., Atomic Energy Organization, P.O. Box: 143995-5931,Tehran, Iran

چکیده [English]

In this research, we investigate the performance of squared cascade in the separation of tellurium stable isotopes. In this cascade, selection of appropriate feed stage, first stage cut and cut of cascade are the effective parameters. Cascade cut selection is based on grouping of components into two light and heavy sections in the cascade. In this field, by choosing the cascade cut to the sum of the concentrations of light isotopes in the mixture, grouping the components can be done to the best of all. The results show that in the various separation factors, selection of middle feed stages lead to suitable results. Also, it has been shown that, if the cut of first stage is selected in such a way that the cuts of stripping section is obtained the same, this cut is one of the cut-offs for which, the two grouping parameter of components will have the highest possible value. Based on the selection of this cut, one of the possible strategies for the separation of tellurium stable isotopes to enrichment of more than 90 % is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Squared Cascade
  • First Stage Cut
  • Stable isotope
  • Two Group Separation Parameter
  • Tellurium