نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران-ایران

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران

3 موسسه تحقیقات هسته‌ای، میوونی-رومانی

4 انرژی اتمی ایران/ پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

به دلیل شرایط ویژه و دشوار محل قرارگیری سوخت راکتورهای هسته‌ای در قلب راکتور، بازرسی و کنترل کیفی سوخت تابش ندیده بعد از تولید در کارخانه و قبل از بارگذاری در قلب راکتور امری ضروری می‌باشد و این فرآیند با استفاده از آزمون‌های غیر مخرب متعددی صورت می‌پذیرد. به صورت کلی، رادیوگرافی نوترونی یکی از مهمترین ابزارها برای آزمون غیر مخرب سوخت تابش ندیده به شمار می رود. در این مقاله مقطع نگاری کامپیوتری نوترونی از یک میله سوخت تهی شده راکتور TRIGA با استفاده از یک سیستم آشکارسازی دیجیتال مشتمل بر صفحه سوسوزن، آینه و دوربین CCD بررسی شده است. آزمایشات تجربی مربوطه در سامانه رادیوگرافی نوترون INUS صورت گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که با استفاده از نوترون توموگرافی، ساختار و اجزای داخلی میله سوخت مانند قرص‌ها و فنر به خوبی قابل روئیت می‌باشد و می‌توان از این روش برای بررسی میله‌های سوخت پس از تولید در کارخانه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Neutron Computerized Tomography (CT) of non-irradiated fuel rod

نویسندگان [English]

  • Ehsan Nazemi 1
  • Amir Movafeghi 2
  • Marin Dinca 3
  • Behrouz Rokrok 4
  • Mohammad Hossein Choopan Dastjerdi 2

1 Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI)

2 Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran

3 Institute for Nuclear Research (INR), Mioveni, Romania

4 Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

Due to the special and difficult conditions of the nuclear reactor fuel rods inside the reactor core, inspection and quality control of the fuel after the production at the factory and prior to loading in the core of the reactor is essential and this process is carried out using various non-destructive tests. In general, neutron radiography is one of the most important nondestructive tools for fresh fuel inspection. In this research paper, neutron computerized tomography (CT) of a depleted TRIGA fuel rod is investigated using a digital detection system including a scintillator screen, a mirror, and a CCD camera. The experimental experiments were performed in the INUS neutron radiography facility. The results of this study show that the structure and components of the fuel rod such as pellets and springs are well visible using neutron tomography technique and it can be utilized to check the fuel rods after production at the factory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neutron CT
  • fuel rod
  • Non-destructive test
  • Radiography
  • TRIGA reactor