نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی

2 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

مولیبدن فلزی با عدد اتمی 42 متعلق به گروه ششم جدول تناوبی عناصر است. این عنصر در صنایع گوناگون کاربردهای فراوانی دارد. کانی مولیبدنیت با فرمول 2MoS، مهم‌ترین کانی مولیبدن است. برای استخراج مولیبدن، از روش‌های مختلف لیچینگ استفاده می‌شود. یکی از روش‌ها، بیولیچینگ است. با توجه به این که برای استحصال مولیبدن، علاوه بر اعمال سایر شرایط مخصوص لیچینگ، نیاز به پتانسیل بالا می‌باشد، تمرکز کار روی سازگارسازی باکتری‌ها نسبت به پتانسیل بالا بود. در این پژوهش به منظور استفاده از روش بیولیچینگ برای استحصال مولیبدن از کانی آن، آرکی باکترهای ترموفیل بومی سولفولوبوس سولفاتاریکوس و اسیدیانوس آمبیولنس که از معدن ناریگان جداسازی شده و در سایت NCBI ثبت شدند، به صورت مرحله‌ای نسبت به تحمل پتانسیل بالا، سازگارسازی شدند. نتیجه‌ی سازگارسازی مثبت بوده و آرکی باکترها توانستند پتانسیل‌های بالاتر از 1000 میلی ولت را تحمل کرده و نرخ رشد و تکثیر مناسبی داشته‌اند. در ادامه از این آرکیباکترها برای بیولیچینگ سنگ معدن ناریگان به منظور استحصال مولیبدن استفاده شد. به دلیل این که بازیابی مولیبدن وابستگی شدیدی به پتانسیل دارد لذا با افزایش پتانسیل از 400 میلی ولت به 1000 میلی ولت، بازیابی تا 80% افزایش یافت، درصورتیکه با باکتری‌های سازگار نشده، بازیابی مولیبدن تنها 43% بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Adaptation of Archaebacterial isolates of New Thermophilic Sulfolobus solfataricus and Acidianus ambivalens to the High Redox Potential for Molybdenum Extraction

نویسندگان [English]

  • Mahshid Roshani 1
  • Seyed Abbas Shojaosadati 1
  • Seyed Jaber Safdari 2
  • Kazem Mirjalili 1
  • Parisa Tajer Mohammad Ghazvini 1

1 Scientific member

2 Scientific member

چکیده [English]

Molybdenum metal with atomic number 42 belongs to the sixth group of periodic table of elements. This element has many applications in various industries. The most important molybdenum mineral is molybdenite with the formula MoS2. Different leaching methods are used for the extraction of molybdenum. One of the methods is bioleaching, which requires high potential for extraction of molybdenum, in addition to the application of other special leaching conditions. In this study, in order to use a bioleaching method for extraction of molybdenum from its mineral, the native thermophilic archaebacteria of Sulfolobus solfataricus and Acidianus ambivalens were isolated from the Narigan mine and registered on the NCBI site and they were gradually adapted for resistance against to the high potential. The result of the adaptation was positive and archaebacteria were able to resisting of potentials higher than 1000 mV and had a good growth and proliferation rate. In the following, this archaebacteria have been used for the bioleaching of the Narigan ore for the extraction of molybdenum. Due to the molybdenum recovery has a strong dependency to the redox potential, recovery was increased to 80%, by increasing potential from 400 mV to 1000 mV, but molybdenum recovery was 43% by non-adapted bacteria against high potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sulfolobus solfataricus
  • Acidianus ambivalens
  • Molybdenite mineral
  • Molybdenum Extraction
  • archaebacteria