ژئوشیمی کانی دیویدایت در رگه‌های سیلیسی منطقه ناریگان (ایران-مرکزی): شواهدی از تیپ کانی‌زایی اورانیوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه زمین‌شناسی معدنی و آب، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

3 گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

منطقه ناریگان در جنوب زون فلززایی بافق-ساغند در ایران مرکزی، میزبان رگه‌های سیلیسی حاوی کانی دیویدایت می‌باشد. کانی دیویدایت نه تنها از نظر اورانیوم بلکه از نظر عناصر نادر خاکی در ایران‌مرکزی دارای ارزش اکتشافی می‌باشد. گرانیت ناریگان در منطقه ناریگان با خصوصیات کالکوآلکالن پتاسیم بالا که تا حدودی ماگمای اولیه آن تحت تاثیر آلایش با مواد پوسته‌ای پرکامبرین قرار گرفته است شناخته می‌شود. الگوی REE رگه‌های سیلیسی توسط مقادیرREE دیویدایت‌های موجود در این رگه‌ها کنترل می‌شود. سیالات درگیر سه‌فازه در کوارتزهای رگه‌های سیلیسی دمای >500 درجه سانتیگراد را برای دمای همگن شدن نشان می‌دهند. همچنین، مقادیر کل REE ها (71910-90292 ppm) و نسبت U/Th(کمتر از 1000) در دیویدایت‌های مورد مطالعه می‌تواند نشان دهنده دمای بالای (بالاتر از 450 درجه سانتیگراد) تشکیل این کانی باشد. بر اساس شباهت نسبی الگوی REE این کانی با الگوی کانی‌های اکسیدی اورانیوم در کانسارهای تیپ رگه‌ای (آنومالی منفی در Eu و و نسبت بالای LREE/HREE)، بهمراه دماهای بدست آمده برای همگن شدن سیالات‌درگیر و تشکیل دیویدایت می‌توان زایش این کانی را در ارتباط با ذخایر تیپ رگه‌های مرتبط با گرانیت دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemistry of davidite from the quartz veins in the Narigan Area (Central Iran); Evidence for uranium mineralization type

نویسندگان [English]

  • Javad Mehdipour Ghazi 1
  • Mohammad Rahgoshay 2
  • Mohssen Moazzen 3
1 earth science faculty, Shahid Beheshti University
2 Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Department of Earth Sciences, University of Tabriz, 51666 Tabriz, Iran
چکیده [English]

The Narigan area in the southern part of the Bafq-Saghand metallogenic zone in Central Iran is host of davidite-bearing quartz veins. Davidite is an important key mineral for exploration of not only uranium but also REE's in the Central Iran. Narigan granite in the Narigan area is characterized by high-K calc-alkaline nature and its parental magma was partially contaminated by the Precambrian crust. The REE pattern of quartz veins is brought about by REE contents in davidite. The homogenization temperatures of vapor-liquid-solid (V-L-S) fluid inclusions in quartzes are >500˚C in quartz veins. Furthermore, the ∑REE contents (71910 to 90292 ppm) and U/Th ratios (

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narigan
  • Davidite
  • Geochemistry
  • Fluid inclusions
  • granite-related vein-type uranium