محاسبه اتلاف انرژی و برد توقف ذرات باردار شتابدار نسبیتی در گداخت سریع لیزری برای سوخت پیشرفته هیدروژن- بور طبق مدل تجمعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیت علمی دانشگاه آزاد اهواز

2 دانشجو

3 هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

چکیده

گداخت سریع، جدید ترین روش گداخت لیزری توسط سوخت بلوک پلاسمای شتاب یافته توسط لیزر است. در این روش گداخت را می توان با افزایش اولیه چگالی توسط لیزر Pw-Ps یا پرتوهای ایکس انجام داد که باعث افزایش دمای سوخت پیشرفته p+11Bمی شود. واکنش هسته ای p-11B یکی از امید بخش ترین واکنش هایی می باشد که می تواند برای ایجاد قدرت بدون نوترونی در یک رآکتور همجوشی استفاده شود. اتلاف انرژی مشکلی جدی و مهم است که باید حل شود، برای سوخت های سنگین مانند p-11B، میزان این اتلاف به قدری است که؛ کار یک رآکتور گداخت بر اساس طرح های گداخت لیزری را ناممکن می سازد. در محاسبات ارائه شده در این مقاله، اتلاف انرژی و برد توقف ذرات باردار شتابدار پر انرژی در رویکرد گداخت سریع لیزری با استفاده از سوخت پیشرفته p-11B در چگالی و دمای مختلف طبق مدل تجمعی صورت گرفت. برای بررسی اتلاف انرژی و برد توقف در چگالی های بسیار بالا پلاسما از مدل تجمعی استفاده کرده ایم. نتایج نشان داده است که؛ با در نظر گرفتن آثار نسبیتی در مدل تجمعی اتلاف انرژی افزایش و برد توقف ذرات باردار شتابدار در گداخت سریع کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها