نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دفتر اکتشاف و استخراج، شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران - ایران

چکیده

 برای ارزیابی کمی عیار اورانیوم گمانه‌های حفاری شده در کانسار خشومی، از داده‌های چاه‌پیمایی و آزمایشگاهی XRF نمونه‌های مغزه استفاده می‌شود. بنابراین برای تعیین رابطة این دو نوع داده، با تقسیم محدوده‌ مغزه‌های گمانه‌ها به فواصل 3.05  متری معادل فواصل بین پلاک‌های حفاری، عملیات یکسان‌سازی و آنالیز داده‌های چاه‌پیمایی در 115 محدوده انجام پذیرفت و از میان آنها، 55 محدوده که دارای ضریب بازیابی مغزه بیش از 90 درصد بودند انتخاب شدند. در این محدوده‌ها نحوه ارتباط عیارهای آنالیز شده به وسیلة دستگاه XRF اورانیوم و توریوم بررسی و کمیت پرتوزایی ناشی از توریوم مشخص شد. سپس با دو روش بررسی رابطه پرتوزایی مطلق با عیار اورانیوم و پرتوزایی ممیز شدة اثر توریوم با عیار اورانیوم، معادلات رگرسیون آنها بدست آمد. در معادله پرتوزایی مطلق با عیار اورانیوم، میزان میانگین خطای تخمین در حد صفر است، ولی با توجه به بالا بودن نسبی واریانس، خطای تخمین برای حصول سطح اطمینان مناسب برای طراحی معدنی، به اطلاعات تکمیلی نیاز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Grade Estimation of the Khoshomi Uranium Prospect by Applying Logging Data and XRF Analytic Results

نویسندگان [English]

 • M.R Ghaderi
 • M.T Tahmaseb Nezami
 • D Jamali Esfahlan

چکیده [English]

The quantitative evaluation of uranium content in the Khoshomi boreholes has been mainly carried out based on logging and XRF laboratory data. In order to determine the correlation between aforesaid data, composition and chemical analysis has been accomplished at 115 zones by considering 3.05 meter intervals that is equal to the length of each drilling rod. In this relation, 55 parts with the core recovery coefficient more than 90% were selected and the correlation between their uranium and thorium contents were studied to determine the amount of radiation resulted from thorium. In the next stage, the regression equation was obtained using two methods, i.e. correlation between the total count and the uranium content, and the thorium depleted radiation and the uranium content. Using the first method, the average estimation error is approximately zero. But, as the estimated error variance is relatively high, complementary information is required for a favorable mining design.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Logging
 • K-Factor
 • Core Recovery
 • Composite
 • Radiation
 • Uranium Assay
 1. 1.    L. Yadrong, H. Nhijun, Ch. Baoshu, Wang Lin-(Chinese Group )-“Final report estimation for ore zone no 1 & 2 in Saghand-AEOI,”June (1992).

 

 1. 2.     ن.ع. نوروزی، م.ت. طهماسب‌نظامی، د. جمالی، ”ارزیابی نمونه‌برداری از گمانه منطقه اکتشافی اورانیوم خشومی به روش زمین آماری،“ مجله علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی (1383).                                                                                     

 

 1. 3.    D. Michel, “Geostatistics ore reserve estimation,” Elsevier Scientific Publishing Co (1982).

 

 1. 4.   

 

Visual Basic

 

 

م.ر. قادری، م.ت. طهماسب‌نظامی، د. جمالی، ”تهیه برنامه‌های کامپیوتری به زبان                        ، با کاربرد معدنی،“ گزارش پژوهشی شماره 009-84 ، تابستان (1384).                                   

 

 1. 5.    ب. سامـانی، ع. سمساریلـر، م. مشایخـی، م.ر. احمدی، م.ج. شجاعی، ف. یگانی، م. قره‌خانی، ”کاربرد تلفیق داده‌ها در اکتشاف منابع اورانیوم و روشهای استخراج و بهره‌برداری از معادن اورانیوم،“ گزارش داخلی 322، دفتر اکتشاف و استخراج،   (اسفند 1371).                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

52

 

 

 

 

 

 

 


 1. 6.    ب. سامـانی، ع. سمساریلـر، م. مشایخـی، م.ر. احمدی، م.ج. شجاعی، ف. یگانی، م. قره‌خانی، ”کاربرد تلفیق داده‌ها در اکتشاف منابع اورانیوم و روشهای استخراج و بهره‌برداری از معادن اورانیوم،“ گزارش داخلی 322، دفتر اکتشاف و استخراج،   (اسفند 1371).                                                                         

 

 1. 7.    IAEA, “Borehole-Logging for Uranium Exploration,” (1982).

 

 1. 8.    E.H. Issaaks, R.M. Srivastava, “An introduction to applied Geostatistics,” Oxford University (1987).

 

 1. 9.    م.ر. قادری، م.ت. طهماسب‌نظامی، د. جمالی، ح. نوروزی‌انارکی، ی. قنبری، ش. نوریان، ”تخمین ذخیره بلوک یک ناریگان،“ گزارش داخلی شماره: 008-82، دفتر اکتشاف و استخراج (تابستان 1382).                                                                                       

 

ع.ا. حسنی‌پاک، م. شرف‌الدین، ”تحلیل داده‌های اکتشافی،“ دانشگاه تهران (زمستان 1380).