نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران

چکیده

یْد-123 یکی از رادیوایزوتوپ‌های شناخته شده در پزشکی هسته‌ای است که برای مطالعة غده تیروئید و متاستازهای آن بکار می‌رود. این رادیوایزوتوپ در سیکلوترون از بمباران گاز زینون-124 غنی شده به وسیلة پروتون تولید می‌شود. از آنجایی که یکی از موارد مصرف این رادیوایزوتوپ کپسول خوراکی یْدید سدیوم است بر آن شدیم تا با استفاده از یْد-123 تولید شده، کپسول خوراکی آن را تهیه کنیم. پس از  بمباران و شستشوی هدف، با بکارگیری بافر مناسب و تنظیم pH در محدوده 7، یْدید سدیوم (یْد- 123) تهیه شد. بررسی نتایج بدست آمده از آزمایشهای کنترل کیفیت و مقایسه آنها با فارماکوپه آمریکا، بیانگر خلوص بالای رادیوهسته‌ای 99.99%  و رادیوشیمیایی 98% این محصول بود. محصول تهیه شده به میزان 200 میکروکوری در هر کپسول بسته‌بندی و به بیمارستان ارسال شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Formulation of Sodium Iodide (Na 123I) Oral Capsule

نویسندگان [English]

 • A Sattari
 • K Kamali Moghadam
 • M Mirzaie
 • G Aslani
 • A Bahrami
 • A Rajamand

چکیده [English]

I-123 is a well known radioisotope used for thyroid and its metastases studies. Nowadays this radioisotope produces from Proton bombardment of enriched Xenon 124 by Cyclotron. In this article formulation and quality of the Na 123I has been mentioned. After bombardment, the target was rinsed by distillated water and a clear and colorless acidic solution containing Iodin-123 was obtained. In order to adjust the pH value on 7 and for preparation of Na 123I, a buffer was added to the solution. The results of the quality control were according to the U.S pharmacopoeia, as well as, the high radionuclide purity of 99.99% and radiochemical purity 98%. The solution was added to the capsules that had already filled by the inert powder. Each capsule contained 200 µCi of Na123I, and was sent to be used in hospital.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 123I
 • Sodium Iodide
 • 123I Capsule
 • Radiopharmaceuticals
 1. 1.    A. Wafelman and M. Konings, “Synthesis, radiolabeling and stability of radioiodinated m-iodobenzylguanidine, a Review,” Appl. Radiat, Isot, Vol 45, No 10. 997-1007 (1994).

 

 1. 2.     R. Marirs, Sh, Cunningham, “No-carrier-added I-131 MIBG: evaluation of the therapeutic preparation,” J. Nucl Med 36: 1088-1095, (1995).

 

 1. 3.     C. Hoefnagel, J. Dekraker, “Preoperative I-131 MIBG therapy of neuroblastoma at diagnosis,” J. Nucl Bio Med 35: 248-251, (1991).

 

 1. 4.     J. Farahati, M. Lassmann, “Effect of specific activity on organ uptake of I-123 MIBG in human,” International Journal of Oncology 10: 518-519 (1997).

 

 1. 5.     H. Iida, H. Itoh, “Quantitative mapping of regional cerebral blood flow using iodine-123 IMP and SPECT,” Journal of Nuclear Medicine, Vol 35, Issue 12. 2019-2030 (1994).

 

 1. 6.     A. Imperiale, C. Olianti, “123I-Hippuran renal scintigraphy with evaluation of single-kidney clearance for predicting renal scarring after acute urinary tract infection: comparison with 99mTc-DMSA scanning,” Journal of Nuclear Medicine Vol.44, No.11 1755-1760 (2003).

 

 1. 7.     S. Vlajkovic, M. Bogicevic, M. Rajic, “The significance of radiopharmaceutical choice on the estimation of the absolute renal function in different stages of renal failure,” Med. Principles Pract;10:29-33 (2001).

 

 1. 8.     G. Pfennig, H. Klewe–Nebenius, W. Seelmamn–Eggebert, “Karlsruher Nuklidkarte (Chart of the Nuclides),” Nov. (1995).

 

 1. 9.     United states Pharmacopiea, Version 27, (2005).

 

10.United Statets Drug Information (1993).

 

11. Methrom Application Note, Polarography 757VA (2004).