نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 143-14115، تهران ـ ایران

چکیده

در این کار پژوهشی، از میان چند واکنش شیمیایی تولید LiF، واکنش 02LiOH+HF     LiF+H انتخاب و پارامترهای رسوب دادن مانند دما، pH، زمان، فوق اشباع و همزدن مورد مطالعه قرار گرفته و کنترل شدند. پودرهای حاصل به وسیلة SEM، XRD و LPSA مورد آنالیز شکل، فاز و دانه‌بندی قرار گرفتند. در نهایت، با شرایط دمای 25 درجه سانتی‌گراد، pH حدود 3-2، زمان کمتر از 1 ثانیه و همزدن اولتراسونیک، پودر LiF با دانه‌بندی حدود 100 نانومتر و مکعبی شکل، با درجة خلوص بالا تولید شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective Parameters in Preparation and Controlling Lithium Fluoride Nano Size Powder

نویسندگان [English]

 • S Naderi
 • R Sarraf Mamoory
 • N Riahi Noori

چکیده [English]

In this research, the reaction of LiOH + HF   LiF+H2O has been selected and some precipitation parameters such as pH, temperature, time, super saturation, and agitation type have been studied, and controlled. The morphology, phase analysis and particle size of the resulting powders were analyzed by SEM, XRD and LPSA. Finally, at temperature 25°C, pH of about 2-3, reaction time less than 1 sec, and agitation by ultrasonic bath, the pure nano lithium fluoride powders of about 100 nm were produced.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lithium Fluoride
 • Dosimetry
 • Nano Powder
 • Precipitation
 1. 1.     “Handbook of Inorganic Chemicals,” Knovel Coropration, 486-506 (2003).

 

 1. 2.    Kirk Othmer, “Encyclopedia of Chemical Technology,” Volume 14, John Wiley & Sons, New York, 461-464 (1981).

 

 1. 3.    www.webelements.com.

 

 1. 4.     C. Russel, “Institut fur Werkstoffwissenschafton,” 152-153 (1992).

 

 1. 5.    J. Aioz, “Chemical Physics Letters,” 25-34 (1999).

 

 1. 6.    M. Roth and R. Hempelmann, “Journal of Material Chemistry,” 493-497 (1999).

 

 1. 7.    “Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry,” VHC, fifth edition,volA15, 409 (1990).

 

 1. 8.     O. Sohnel, J. Garside, O. Sohnel, J. Garside, “Precipitation: Basic Principles and Industrial Applications,” Oxford: Butterworth Helincmann, 41-111 (1992).