نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران - ایران

چکیده

در این کار پژوهشی به طرّاحی و ساخت یک دستگاه لیزر بخار طلای کم توان پرداخته شده است. قسمت مرکزی این دستگاه لیزر، لوله‌ای سرامیکی است که محیط فعّال در آن جای دارد. این قسمت از جنس آلومینا به طول cm٥٨ و قطر mm١١ تهیّه شده است. ولتاژ مستقیم در تغذیه این لیزر 4.2kV ، شدّت جریان متوسّط در آن mA٣٩٠ و بسامد کاری آن 18.2 kHz است. توان خروجی لیزر در خط قرمز در طول موج 627/8nm
در عملکرد گاز ساکن به مقدار بیشینه، mW٧١٠ و در حالت جریان گاز mW٤٥٠ به دست آمد. از نئون به عنوان گاز کمکی در فشار mbar٤٠ استفاده شد. این لیزر با یک لیزر بخار مس، با ابعاد مشابه، مقایسه شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که توانهای خروجی این دو لیزر نسبت به زمان و فشار گاز کمکی نئون دارای رفتاری مشابه‌اند، امّا به نظر می‌رسد که در مورد بسامد، رفتار متفاوت نشان می‌دهند. تغییرات توان خروجی لیزر طلا نسبت به تغییر فشار گاز کمکی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند که توان خروجی دارای بیشینه‌ای در فشار 6٠ میلی‌بار گاز نئون است. توان خروجی لیزر در فشار mbar ١٧٠ گاز نئون به صفر می‌رسد. بهره خروجی در لیزر طلا به مراتب کمتر از بهرة لیزر بخار مس است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Low Power Gold Vapor Laser

نویسندگان [English]

 • D Salehinia
 • K KHorasani
 • M Zand

چکیده [English]

In this study, the design of a low power gold vapor laser is presented. The laser tube is an alumina ceramic of cylindrical shape, having the length of 58cm and the inner bore diameter of 11mm. The maximum applied DC voltage is 4.2kV, and the average current is ~ 390mA. The system is operating at the pulse repetition rate of 18.2 kHz, with 40 mbar neon gas pressure. The maximum measured output power in sealed off and gas flow conditions are 710 and 450mW, respectively. The operational behavior of the present system has been compared with that of a copper vapor laser of the same dimensions, showing that the power efficiency is much lower in the case of the gold vapor laser. While both systems have similar time behavior and introducing similar response to the operational gas pressure, it seems, however, the laser output powers versus the pulse repetition rate are different in each laser. The measured output power versus the neon gas pressure has a maximum at 60 mbar gas pressure with a cutoff which occurs at 170 mbar.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gold Vapor Laser
 • Copper Vapor Laser
 • Metal Vapor Laser
 1. C.E. Moore, “Atomic Energy Levels,” Circular 476, Vol.1 (1H-23V), Vol.2 (24Cr-41Nb), Vol.3 (42Mo-57La; 72Hf-89Ac), Natl. Bureau Standards: Washington, DC (1949, 1952 & 1958).

   

 2. C.E. Webb, “Copper and gold vapor lasers: recent advances and applications,” Proc. Int. Conf. on Lasers’ 87, STS Press: McLean, VA, 276-84 (1988).

   

 3. W.T. Walter, N. Solimene, M. Piltch G. Gould, “Efficient pulsed gas discharge lasers,” IEEE J. Quantum Electron., QE-2(9) 474-9(1966).

   

 4. J.F. Asmus and M.K. Moncur, “Pulse broadening in a MHD. copper vapor laser,”Appl. Phys. Lett. 13(11) 384-5 (1968).

   

 5. T.S. Fahlen, “Self-heated, multiple-metal-vapor laser,” IEEE J. Quantum Electron. QE-12 200-1 (1976).

   

 6. B. Cai, X. Lin, Z. Jiang, F. Li, “A practical low-cost gold vapor laser,” Chin. Phys-Lasers 15(3) 182-3 (1988).

   

 7. S.V. Markova, G.G. Petrash, V.M. Cherezov, “A study of pulsed gold and bismuth vapor lasers,” in Proc. Lebedev Phys. Inst. 181, “Metal and metal halide vapor lasers,” (ed.G.G. Petrash) Commack: Nova Science, 23-48 (1989).

 8. B. Singh, S.V. Nakhe, J.K. Mittal, S.K. Dixit, H.S. Vora, R. Bhatangar, “Large bore copper vapor laser with a double thyratron pulse modulator,” Rev. Sci. Instrum. Vol.64 (2), pp. 314-318, (1993).

   

 9. V.N. Borisov, A.M. Gorokhov, G.S. Evtushenko, A.E. Kirilov, V.I. Kruglyakov, N.A. Filonova, “Investigation and development of Au-vapor UV-laser,” SPIE 1811, High-Resolution Molecular Spectroscopy, 410-12 (1991).

   

 10. د. صالحی‌نیا، ک. خراسانی، ب. کیا، م. زند ”لیزر بخار طلا و مقایسه آن با لیزر بخار مس،“ مقاله نامه دوازدهمین کنفرانس سالانه اپتیک و فوتونیک ایران، صفحه ٣-٣٩١ (١٣٨٤).          

   

 11. R.R. Lewis, “The operating regime of longitudinal discharge copper vapour lasers,” Opt. Quantum Electron. 23 S493-512 (1991).

   

 12. ه. رحیمی، س. بهروزی‌نیا، ع. نامدار، م. زند،”بررسی پارامترهای مؤثر بر توان خروجی لیزر بخار مس با قطر کوچک و آهنگ تکرار بالا،“ مقاله نامه یازدهمین کنفرانس سالانه اپتیک و فوتونیک ایران،‌صفحه 9-134 (1383).