نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران

چکیده

تالیوم-203 غنی‌شده بعنوان ماده اولیـه تولیـد رادیوداروی  3TlCl201، به سبب گرانی قیمت و استفـاده از مقـادیر زیـاد آن بـرای بمبـاران پروتـونی ضـروری است که در هـر مرحـله از تولیـد بازیابی و بـرای استفـاده مجـدد به چـرخه تولیـد وارد شـود. در این تحقیـق، نتـایج بدست آمده با استفـاده از ستـون رزینـی تبـادل یـونیDowex 50WX8  در ابعـاد (18 X 1.5) سانتی‌متـر و افـزایش ردیاب تالیـوم-201، بهتـرین سـرعت عبـوری محلولهـای مراحل بازیـابی را mL/Min 2 و مناسب‌ترین حجم مـورد استفـاده از محلولهـای مراحل مختـلف این جـداسازی را بـه ترتیب (HNO3 0.05 M) mL  200، (محـلول حـاوی تالیـوم-203) mL  400، (O2H) mL  100، (اسیـد سیتـریک M 0.05) mL  500، (O2H) mL  100،{(EDTA 0.5 M & pH~ 12.5)} mL  100، (O2H) mL 60 مشخص کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study and Development Recuperation of Thallium-203 from Bombarded Targets of This Metal in Production of Thallium-201 Via Addition of Thallium-201 Radioisotope as a Tracer

نویسنده [English]

 • B Shirazi

چکیده [English]

Thallium-203 is the main material for 201TlCl3 radiopharmaceutical. It is very important to recover the remaining enriched Thallium-203 in every stage of the process to be reused in the production loop. In this research, the recuperation of Thallium-203 was studied with Dowex 50WX8 ion exchange resin and Thallium-201 as a tracer. The results based on filling of (18 X 1.5) cm columns with this resin showed that the best flow rate of eluent is 2 mL/min. Also the most suitable volumes are { 200 mL (HNO3 0.05 M), 400 mL (solution of Thallium-203), 100 mL (H2O), 500 mL (Citric acid), 100 mL (H2O), 100 mL (EDTA 0.5 M & pH~ 12.5), 60 mL (H2O), respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • thallium-203
 • enrichment
 • thallium-201
 • ion exchange
 • proton beam
 • recuperation
 • resins
 1. M.I. Travin and S.R. Bergmann, "Assessment of myocardial viability," Seminars in Nuclear Medicine, Vol. 35, Issue 1, 2-16 (January 2005).

   

 2. T. Sato, H. Indo, Y. Kawabata, "Thallium-201 chloride (Tl-201) accumulation and Na+/K+-ATPase expression in tumours of the head and neck," Dentomaxillofac Radiol, 34(4), 212-7 (Jul 2005).

   

 3. P.V. Winkel, "End of Mission Report," IAEA, Mission, Project, IRA/4/019/07, 9-24 (July 1995).

   

 4. N.V. Kurenkov, V.P. Lunev, Yu.N. Shubin, "Evaluation of calculation methods for excitation functions for production of radioisotopes of iodine, thallium and other elements," Applied Radiation and Isotopes, Vol. 50, Issue 3, 541-549 (March 1999).

 5. R J. Sheu, S.H. Jiang, T.S. Duh, "Evaluation of thallium-201 production in INER’s compact cyclotron based on excitation functions," Radiation Physics and Chemistry, Vol. 68, Issue 5, 681-688 (December 2003).

   

 6. K. Garmestani and D.E. Milenic,"Purification of cyclotron-produced 203Pb for labeling Herceptin," Nucl Med Biol., 32(3), 301-5   (Apr. 2005).