نوع مقاله: مقاله فنی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رادیوایزوتوپها و رادیو داروها، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران

2 سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، پژوهشکده کاربرد پرتو‌ها، تهران-ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه روشی جدید، سریع، ساده، کم هزینه وکاربردی برای تولید و خالص سازی ایندیم-111 برای استفاده در پزشکی هسته ای است. این روش بدون نیاز به روشهای الکترولیز شیمیایی ساخت هدف و همچنین روشهای پیچیده انحلال شیمیایی هدف فلزی و زیر لایه مسی آن که باعث ورود ناخالصی رادیو ایزوتوپهای مس و روی به محلول نمونه اولیه می‌شود طراحی و اجرا شده است. با توجه به انتخاب مناسب ایزوتوپ هدف، کادمیم-112 و انرژی بهینه بمباران، تنها ناخالصی رادیو ایزوتوپ روی-65 تولید و در محلول نمونه مشاهده شد. پس از عملیات جداسازی مقدار روی-65 به کمتر از میزان مجاز استاندارد آن در رادیو داروی ایندیم-111 کاهش یافت. همچنین مقدار کادمیم روش پلاروگرافی اندازه گیری شد. غلظت کادمیم در محصول نهایی کمتر از ppm 1/0میباشد. با توجه به تایید خلوص رادیو ایزوتوپی آن توسط اسپکتروسکوپی گاما، نمونه قابلیت استفاده در نشاندار سازی پپتیدها را دارد. کارآیی محصول با استفاده از آن در پروژه، تولید و کنترل کیفی رادیو داروی ایندیوم اکتروتاید، مورد ارزشیابی قرار گرفت و رادیوداروی نشاندار نهایی با خلوص بیش از 97% تهیه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cyclotron production of ultra-pure indium-111 radionuclide using gold-plated capsules in Iran

نویسندگان [English]

  • Parviz Ashtari 1
  • yousef fazaeli 2

1 Radio-isotope & Radio-pharmaceutical Dep. Application Radiation Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute, AEOI, Tehran, Iran.

2 Application Radiation Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute, AEOI, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study is to introduce a new, rapid, simple, low cost, and innovative method for the production and purification of Indium-111 for use in nuclear medicine. The main advantage of the method is the elimination of chemical electrolysis of the target, as well as the complex chemical dissolution of the metallic target and its copper substrate, which prevents occurrence impurity of copper and zinc radioisotopes in the sample solution. Due to the proper selection of the target isotope, cadmium -112 and optimal bombardment energy, only the Zn-65 impurity is observed in the sample solution. After the separation process, the amount of zinc-65 decreased to less than its standard level in the Indium-111 solution. The cadmium content of the In-111 is determined by polarography method. The cadmium content of the final product is less than 0.1 ppm. Due to the chemical and radiochemical purity, it can be used for labeling of the peptides. Product efficiency is evaluated using it in the project entitled “production and quality control of the Indium octreotide”. The labelling efficiency is more than 97%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultra-pure Indium-111
  • Cadmium -112
  • Cyclotron
  • Nuclear Medicine