نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران – ایران

2 دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، صندوق پستی: 768-13، تهران - ایران

چکیده

از آنجایی که در حوزه حفاظت و مرمت اشیای تاریخی پاکسازی نمکهای خورنده از روی سطوح فلزی تاریخی امری مهم به شمار می‌رود، کاربرد لیزر برای پاکسـازی نـمکهـای خورنده از روی چـند قطعة مفرغی و مسی مربوط به دوران باسـتان مـورد بـررسـی قرار گرفت. هدف از این پژوهش بررسی کارایی لیزر Nd:YAGو 2CO با پالسها و انرژیهای مشخص و کاربرد روشهای پاکسازی به روشهای خشک و بخار بوده است. در این مطالعه روشهای شیمیایی و مکانیکی متداول نیز برای بررسی و مقایسة نتایج حاصل‌ به‌کار گرفته شدند. مقایسه نتایج زدایش نمـکها به وسیلة لیزر نشان داد که لیزر 2 COدر طول مــوج  «10.6mm» نتیجة مـطلوبی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Nd:YAG and CO2 Lasers for Cleaning the Corrosion of Bronze and Copper Historical Objects

نویسندگان [English]

 • Sh Ahmadi 1
 • F Farniashalmani 2
 • M.H Malaki 1
 • R Vatandoost 2
 • M Ghazian 2
 • L Nikzad 1

چکیده [English]

As in restoration and conservation of historical objects removing the corrosive salts from historical metal surfaces is important, the application of two types of lasers for removing corrosive salts from several historical copper and bronze species has been investigated. The purpose of this research is to compare the results of Nd:YAG and CO2 lasers application with defined pulses and energies in removing corrosive salts. Two mechanisms including dry laser and steam laser cleaning have been used. Also, the traditional methods (chemical and mechanical) have been used to compare the results of the cleaning. The applications of the applied lasers have been shown that CO2 laser at 10.6mm gives the best results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • bronze
 • copper
 • corrosive
 • dry laser cleaning
 • steam laser cleaning
 • Nd:YAG laser
 • CO2 laser
 • traditional methods (chemical and mechanical)
 • historical objects
 1. نگهداری و مرمت آثار هنری و 1. تـاریخی، (ترجمـة دکتـر رسـول وطن دوست). تهران : انتشـارات

  دانشگاه هنر. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1912)، (1376).    

   

  1. M. Cooper, “Laser cleaning in conservation,”  Butter-Worth-Heinemann, 7 (1998).

    

  2. A.C. Tam, W.P. Leung, W. Zapka, W. Ziemlich, “Laser cleaning techniques for removal of surface particulate,” J, Appl. Phys, 71(7) (1992).

    

  3. A.M.Prokhorov, V.I Konov, I. Ursu, I.N. Mihailescu, “Laser heating of metals,” Adam Hilger.Bristol, 18 (1990).

    

  4. J.F. Ready, “Effects of high-power laser radiation,” London: Academic Press, 73 (1965).

    

  5. K.Nakamota, “Infrared spectra of inorganic and coordination compounds,” John Wiley & Sons, 67 (1963).

    

  6. W.W. Dudely, “CO2 laser: effects and applications,” London: Academic Press, 345 (1970).

    

  7. E. Grunwald, D.F. Dever, F. Kean, “In high-power infrared laser chemistry,” Russian translation Moscow, 45 (1981).

    a