نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

واحد اکتشاف، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران- ایران

چکیده

کانی‌سازی اورانیوم در منطقة خشومی واقع در ایران مرکزی با میزان پرتوزایی 300 الی cps15000 و مقدار 14 الی ppm4000 آشکار شد. واحدهای سنگی منطقه شامل: میکاشیت، گنیس، گرانیت آناتکسی و میگماتیت است که با رشته‌ای از رگه‌های پگماتیتی- آپلیتی (کوارتز-فلدسپات) متأثّر شده‌اند. از واحدهای دیگر مشاهده شده در منطقه می‌توان به دایکهایی با ترکیب اسیدی- بازی، واحدهای گرانودیوریتی، دولومیتی و مرمر اشاره نمود. دگرسانیهایی که واحدهای سنگی منطقه را در جریان کانی‌سازی تحت تأثیر قرار داده‌اند عبارتند از: آلبیت‌زایی، کربنات زایی، فلدسپات زایی، ارژیلیت‌زایی، پروپیلیت‌زایی، سیلیس‌زایی و هماتیت‌زایی. کانی‌سازی اصلی U در طی فاز گرمابی و همراه با سایر عناصر Cu، Ni، Mo و Au در منطقه رخداده است. کانیهای اولیه اورانیوم شامل پیچ بلند، اورانینیت، کوفینیت است و کانیهای ثانویه اورانیوم شامل اورانوفان و بولتودیت است. کانی‌سازی عناصر REE در طی مرحلة پگماتیتی  و توسط فاز پتاسیک صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Mineralizaition U, REE and Related Processes in Anomaly No.6 Khoshomy Area Central Iran

نویسنده [English]

 • F Heidarian

چکیده [English]

Uranium mineralizaition in Khoshomy prospect, located in central part of Iran, with 300-15000 (cps) and 14 to 4000 (ppm) released. The main rock types include: gneiss, granite, pegmatite and migmatite, that influenced by pegmatite-albitic vines (quartz-heldespatic). Acidic and basic dykes, granodioritic, units and dolomite and marble have been seen. The alteration associated with the mineralization is potassic, argillic, propylitic, carbonatization, silisificaition and hematitizaition. Uranium mineralization occurred in a hydrothermal phase with Cu, Mo, Ni and Au elements. Uranium primary minerals include pitchblend, coffinite, uraninite; and uranium secondary minerals include uranophan and boltwodite. REE mineralization occurred by the potassic phase in pegmatitization process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • mineralizaition
 • uranium
 • alteration
 • REE mineral
 • pitchblende
 1. زمین‌شناسی اورانیوم در مقیاس 1:2000 در محدوده‌های از منطقه خشومی،“ گزارش اکتشافی شمارة 0506-80 (1380).                                                          

   

 2. ا. شکوری، عباس‌زاده، حاجیلری، ”گزارش زمین‌شناسی سطح‌الارضی آنومالی 6 منطقة خشومی،“ گزارش اکتشافی شمارة 0597-82 (1382).                                                                                   

 3. ف. حیدریان،  ”مطالعه و بررسی دگرسانی و کانی‌سازی اورانیوم در سنگهای منطقة اکتشافی خشومی آنومالی 6،“ گزارش اکتشافی شمارة 0603-82 (1382).                                              

 

 1. ف. حیدریان، ”مطالعه و بررسی مینرالوژی و ژئوشیمایی در چاههای 611، 612 و 621 آنومالی 6 منطقه اکتشافی خشومی، ایران مرکزی،“ گزارش اکتشافی شمارة 0642-83 (1383).                       

   

   

   

   

   

 2. J. Berening, E.R. Cook, S.A. Hiemstra, U. Hoffman, “The ROSSING uranium DEPOSIT,” South West Africa, Vol.71, 351-368 (1976).

   

 3. R.H. McMillan, “Classical U Viens, in Selected British Columbia Mineral Deposit Profiles,” vol. 2 – Metallic Deposits (1996).

   

 4. M.V. Soboleva and I.A. Pudovkina, “Minerals of uranium: Refrence Book,” AEC-Tr-4487 (1961).