نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج - ایران

چکیده

کاربرد روز افزون روش براکی‌تراپی در مراکز پرتودرمانی، لزوم ایجاد سیستم سنجه‌بندی چشمه‌های رادیوآکتیو مورد استفاده را ایجاب می‌کند. بر این اساس، قدرت یک چشمة Cs137 با مشخصات متداول در سیستم‌های براکی‌تراپی، در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه با روش اندازه‌گیری در هوای آزاد و برحسب کِرمای هوا با دقّت 2%  اندازه‌گیری و دو نوع مختلف اتاقک یونش، ویژة اندازه‌گیری چشمه‌های براکی‌تراپی به کمک آن سنجه‌بندی شده‌اند. دقت اندازه‌گیری چشمه‌های Cs137 مشابه مورد استفاده در براکی‌تراپی با استفاده از اتاقک‌های سنجه‌بندی شده حداکثر تا 4% برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Standard Calibration of 137Cs Sources Used in Brachytherapy

نویسندگان [English]

 • A Solimanian
 • A Alipoor
 • M Ghafoori

چکیده [English]

The increasing application of brachytherapy techniques in radiotherapy centers necessitates setting up a calibration system for the relevant radioactive sources. Accordingly, the strength of a low dose rate (LDR) 137Cs source, with specifications common to similar radioactive gamma ray sources used in afterloading brachytherapy equipment, is measured free in air in terms of air kerma by a standard spherical ionization chamber. Two different kinds of well type ionization chambers are then calibrated by the aid of the calibrated 137Cs source. The overall uncertainty of the air kerma determination of similar 137Cs sources by the calibrated well type chambers is estimated not to exceed 4%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • brachytherapy
 • radioactive source 137Cs
 • calibration
 • reference air kerma rate
 • well type chamber
 • radiotherapy
 1. F.M. Khan, "The Physics of Radiation Therapy," 3rd edition, Lippincott Williams and Wilkins, USA (2003).

   

 2. International atomic energy agency, "Calibration of photon and beta sources used in brachytherapy," IAEA – TECDOC – 1274, March (2002).

 3. American association of physicists in medicine, AAPM Task Group 56: Code of Practice for brachytherapy physics, Med. Phys., vol. 24, No. 10, 1557-1598 (1997).