نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 1943-19395، تهران – ایران

2 واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران

چکیده

تبدیل محصولات شکافت با نیمه‌عمر طولانی یکی از موانع مهم در توسعه و کاربرد انرژی هسته‌ای در جهان است. در این مقاله، نتایج بررسی استفاده از محصولات شکافت با نیمه‌عمر طولانی و دارای سطح مقطع جذب مناسب بجای سم قابل سوخت در مجتمع‌های سوخت رآکتور آب سبک عرضه خواهد شد. ایزوتوپهای مورد نظر شامل آنهائـی می‌شود که نیمه‌عمر بیش از 500 سـال دارند، از جمله Se79، Zr93، Nb94، Tc99، Pd107، Sn126، Cs135، I129. هدف اصلی ما به کاربردن ایزوتوپی با نیمه‌عمر طولانی، سطح مقطع نسبتاً بزرگ و دارای خاصیت فلزی است که در ترکیب، مشکلات شیمیایی ایجاد نکند. در محاسبات بکار رفته، از کدهای WIMS، CITATION، ORIGEN و کتابخانه‌های ENDF/B6 استفاده شده است. نتایج محاسبات نشان می‌دهند که می‌توان از Tc99 بجای بور در ترکیب مشابه و رفتار مشابه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on Feasibility Using 99Tc as Burnable Poison Instead of 10B in Nuclear Fuel Assemblies

نویسندگان [English]

 • A Pazirandeh 1
 • H Poor-Solaimani 2

چکیده [English]

Transmutation of long-lived fission products is one of the key issues in development and utilization of nuclear power in the world. In the study underway, we are trying to replace the burnable poison in LWR by a mixture of some LLFPs. The main fission isotope products which are included in the high level waste(HLW) with the half life more than 500 years are: 79Se, 93Zr, 94Nb, 99Tc, 107Pd, 126Sn, 129I, 135Cs. Our main objective is to employ such an isotope not only with long half life but also with high neutron absorption cross section and appropriate metallic properties within chemical structure. For the matter of calculations, ENDF/B6 as nuclear data library and a series of codes such as WIMS, CITATION, and ORIGEN were used. It has been shown that 99Tc could be used instead of  boron in reactor.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • technetium 99
 • boron 10
 • fuel assemblies
 • feasibility studies
 • nuclear industry
 • fission products
 • burnable poisons
 • simulation
 • water cooled reactors
 • isotopes
 1. 1.      M. Setiwan Budi and K. Asashi, “Study on multi- recycle transmutation of LLFP in light water reactor,” Annals of Nuclear Energy, 28, 1789-1797 (2001).

 

 1. 2.      M. Igashira and T.Ohsaki, “Neutron economy and nuclear data for transmutation of long-lived fission products,” Progress in Nuclear Energy. Vol. 40, No. 3-4, 555-560 (2002).

 

 1. 3.      C. Ingelbrecht, J. Lupo, K. Raptis, Altzitzoglou, G. Noguere, “129I targets for studies of nuclear waste transmutation,” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 480, 204-208 (2002).

 

 

 

 1. 4.      Setiawan M.Budi and K. Asashi, “Recycle transmutation of MA and LLFP using BWR for sustaining geologic disposal,” Progress in Nuclear Energy, Vol. 40, No. 3-4, 465-472 (2002).

 

 1. 5.      K. Aizawa, “R & D activities based on fast reactor cycle technologies for transmutation of TRU and LLFP by JNC,” Progress in Nuclear Energy, Vol. 40, No. 3-4,349-356 (2002).

 

 1. 6.      “Actinide and Fission Product Partitioning and Transmutation Seventh Information Exchange Meeting,” Jeju, Republic of Korea, 14-16 (October 2002).