نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی 3486-11365، تهران – ایران

2 معاونت اداری مالی، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی 1339-14155، تهران – ایران

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of External Dose Received by Radiation Workers in Tehran Nuclear Research Center

نویسندگان [English]

 • M Zavari 1
 • M Soltani 1
 • R Salartash 1
 • H Kashani 2

چکیده [English]

External occupational reports of NRC workers are provided to health physics group by the National Protection Department. These results as preliminary data are registered to a computer program that was designed using FoxBASE and Excel software by the authors. The output data provided by this program include monthly and annual intakes dose as well as external dose of workers in each department. The results show that during 1367 to 1382, the highest value of external intake dose is on an average 1.26mSv for the Radioisotope Department and the lowest value is on an average 0.48mSv for the Nuclear Biotechnology Department. Also, we have found that the workers intake the highest dose in 1371, 1372 and 1381; and the lowest value is in 1367.

کلیدواژه‌ها [English]

 • personal dosimetry
 • radiation workers
 • working conditions
 • external dose
 1. G. Hine, G. Brounell, “Radiation dosimetry,” Newyork, Academic Press, U.S.A (1961).

   

 2. H. Francois, E.D. Gupton, R. Maushart, E. Piesch, S. Somasundaram, Z. Spurny, “Technical Reports: Personal dosimetry systems for external radiation exposures,” Series Number 109, IAEA, Vienna, 8-29 (1970).

   

 3. ز. خراسانــی و د. اسماعیلی، ”دزیمتری فــردی (فیلم بج)آشنائـــی با فیزیک بهداشت،“ انتشارات نقطه (1377).

   

  4. ”نتـایج دزیمتـری فـردی دو ماهـانه“، امـورحفـاظت در برابـر اشعـه (1382-1367).

  5.  ه. سـمبــر،  ”آشنــایـی بـا فیــزیـک بهــداشـت،“  تــرجـمــه  م. ا. ابوکاظمی- ه. سپهری- ع. بینش، مرکز نشر دانشگاهی (1371).

   

6.  س. برهان آزاد، ”سیستم دزیمتری فردی فیلم بج، “ سازمـان انرژی اتمی (1361).

 

7. م. غیـاثی­نـژاد و  م. کاتـوزی، ”حفـاظت در برابر اشعـه (کتـاب1)،“ سازمان انرژی اتمی ایران (1379).