نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

امور اکتشاف و استخراج، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران- ایران

چکیده

در اکتشافات‌ معدنی‌، پی‌جویی‌های‌ زیرزمینی‌ برای تعیین شکل و ابعاد و عمق توده‌های معدنی، در مکانهایی از سطح‌ زمین‌ که برون‌زدگی‌ کانساری وجود ندارد‌ یا برونزدگی‌ها برای‌ بررسی شکل‌ و ابعاد توده‌های‌ معدنی‌ کافی‌ نیست اهمیّت‌ اساسی‌ دارند. پی‌‌جویی‌های‌ زیرزمینی‌، صرف‌نظر از عملیات ‌حفّاری‌ که‌ هزینه‌ زیاد دارد، محدود به‌ تفسیرهای‌ کمّی‌ اطلاعات‌ ژئوفیزیکی‌ می‌شود، علاوه براین، مناسبترین ‌محل‌های‌ حفّاری‌ هم‌ به وسیلة همین‌ تفسیرهای ژئوفیزیکی‌ معین‌ می‌شوند. برای این منظور، مجموعة‌ نرم‌افزار‌ QuantInt که‌ مشتمل‌ بر حدود 10000 خط‌ برنامه‌ نویسی‌ به‌ زبان‌ ”Visual Basic“ است‌ با قابلیت‌ تفسیر کمّی‌ در حوضة‌ داده‌های‌ مغناطیسی‌ و گرانی‌ سنجی‌ تهیّه‌ شده است. این‌ نرم‌افزار، علاوه بر چنین قابلیتی، توان‌ تصحیح‌ زمینگان‌ و محاسبة‌ چگالی‌ متوسّط‌ سنگ‌ها را هم‌ دارد. در این مقاله‌ یک‌ نمونة‌ تفسیر کمّی‌ هم‌ که‌ به‌ وسیلة این نرم‌افزار با هدف‌ اکتشاف‌ اورانیوم ‌صورت‌ گرفته، ارائه‌ شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Software Package Preparation Entitled: QuantInt, to be used for Quantitative Interpretation of Magnetic and Gravitational Data and one Sample Interpretation in Exploration of Uranium

نویسنده [English]

  • M.E Hekmatian

چکیده [English]

Underground exploration, in particular in places with no outcrops is a very important task. The only indirect way for defining shape, dimensions and depth of ore bodies which are buried underground is the quantitative interpretation of the geophysical data. Also finding a best point for drilling is defined mainly by quantitative interpretation of the relevant geophysical data. In this way, a software package entitled "QuantInt" including about 10,000 lines programming by Visual Basic language was prepared for quantitative interpretation of geomagnetic and gravity data. This package also has the abillity for calculation of terrain correction and average density of rocks. As an example for application of this package, exploration of uranium ore has been demonstrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • software QuantInt
  • geophysical quantitative interpretation
  • underground exploration
مجموعه‌ برنامه‌های‌ رایانه‌ای‌ QuantInt،“ گزارش‌اکتشافی‌ شمارة‌ 547، دفتر اکتشاف‌ و استخراج‌ سازمان‌ انرژی‌ اتمی‌ ایران‌ (1381).
 
2. M. F. Kane, “Comprehensive System of Terrain Corrections Using a Digital Compure,” Geophysics, 27,  455-462 (1962).
 
3. D. S. Parasnis, "Principles of Applied Geophysics London,” Methuen (1986).
 
4. W. M. Telford, L. P. Geldart, R. F. Sheriff, D. A. Keys, “Applied Geophysics,” Cambridge University Press (1982).
 
5. L. P. Geldart, D. E. Gill, B. Shama, “Gravity Anomalies of Two Dimensional Faults,” Geophysics, 31, 372-97 (1966).
 
6. C. Huanmin, Y. Xianjin, W. Fei, “The Final Report on Deep Geophysical Survey in Anomaly one and Anomaly Two of Saghand Area,” report of Exploration Affairs of AEOI submitted by Chinese Experts (1991).