بررسی پتانسیل استرانسیوم سولفات آلاییده شده با سامریوم در آشکارسازی تابش فرابنفش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 فارق التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش به بررسی قابلیت‌های یک ماده گرمالیان مناسب برای کاربردهای دزیمتری تابش‌های فرابنفش می‌پردازد. ویژگی‌های لیانی و دزیمتری نانوپودرهای بلورین SrSO4:Sm و SrSO4:Sm,Tb ‌که در معرض تابش فرابنفش قرار گرفتند ، بررسی و مطالعه شده است. منحنی تابان نمونه‌ها مطالعه شد که دارای یک پیک لیانی در دمای حدود C˚ 220 است. داشتن منحنی لیانی ساده و پیک در این دما از مزیت‌های این نانوبلور برای اهداف دزیمتری است. نتایج نشان داد که تغییر غلظت ناخالصی‌های سامریوم، در شدت لیانی منحنی تابان تاثیر گذار است. نانوبلور فعال‌شده با سامریوم mol%15/0 بیشترین شدت لیانی را از خود نشان داد. ویژگی‌هایی مانند پاسخ دز در زمان‌های مختلف از 10 تا 90 دقیقه و محوشدگی این نمونه بررسی شدند. تاثیر آهنگ خوانش روی منحنی گرمالیان نیز مطالعه شد. به ‌منظور بررسی گذارهای مجاز انرژی درساختار نانو بلور SrSO4(سامریوم با mol%15/0) نانوپودرها با طول‌موج nm320 برانگیخته شدند و طیف گسیلی آن‌ها رسم شد. طول‌موج‌های گسیلی nm690 و nm 725 مشاهده شدند که به گذارهای 6H11/2 4G5/2- و 4G5/2-6H13/2 سامریوم مربوط هستند. نتایج نشان داد که نانوبلور این پژوهش می‌تواند انتخاب مناسبی برای اهداف دزیمتری تابش‌های فرابنفش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate of potential of SrSO4:Sm for detection of UV radiation

نویسندگان [English]

  • Parisa Aminpoor 2
  • Korosh Bazari Jamkhaneh 3
2 Faculty of advance science and technology
3 University of Isfahan
چکیده [English]

In this research nanocrystalline powder of SrSO4:Sm was prepared via chemical co-precipitation method at room temperature. The SrSO4:Sm nanocrystalline powder was characterized using X-ray diffraction (XRD) and energy dispersive x-ray spectroscopy (EDX), thermoluminescence (TL) and photoluminescence (PL). Under UV irradiation, all samples had a main peak at 220˚C. Having simple TL glow peak in the temperature above 200˚C was the advantage of this nanocrystalline powder for UV radiation dosimetric. The results showed that changing Sm concentration affected the TL glow curve intensity and the maximum intensity of the TL glow curve of SrSO4:Sm was obtained for Sm with 0.15 mol%. The TL response of the SrSO4:Sm irradiated with different UV irradiation time showed a linear behavior from 10-90 minutes. The fading of this nanocrystalline powder was less than 11% for 4 weeks. Moreover, the emission spectra of the SrSO4:Sm nanocrystalline powder under excitation wavelength 320 nm showed peaks in the 690 and 725 nm wavelengths which were related to 4G5/2-6H11/2 and 4G5/2-6H13/2, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UV radiation
  • Thermoluminescence
  • SrSO4