نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تابش گاما، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486- 11365، تهران –

چکیده

در این کار پژوهشی اثر روش استریل‌کردن با پرتو گامای تابنده از رادیوایزوتوپ کبالت 60 بر روی ساختار سطح فیلم پلی یورتان و مسمومیت سلّولی آن بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا نوعی پیش پلیمر یورتان از واکنش بین تولوئن دی ایزوسیانات و مخلوط پلی‌ال شامل پلی اتیلن گلایکول/کستراویل (50/50, w/w) تهیّه شد. سپس در اثر واکنش پیش پلیمر سنتز شده با رطوبت محیط، فیلمهای جامدی ساخته شد. این فیلمها به وسیلة پرتو گاما با دز 25 کیلوگری استریل شدند. ساختار فیزیکی سطح نمونة فیلم پلی یورتان استریل شده به وسیلة میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) وارسی و با نمونه استریل نشده مقایسه گردید. همچنین مسمومیت سلّولی احتمالی فیلمهای استریل شده به روش کشت سلّولهای فیبروبلاست L929  مورد بررسی قرار گرفت و هیچ نشانه‌ای از مسمومیت در آنها مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Radiosterilization on Surface Properties of Polyurethane Film

نویسنده [English]

 • N Sheikh

چکیده [English]

In this paper the effect of sterilization method by gamma-ray on structure and cytotoxicity  of polyurethane film surface has been investigated. For this purpose reactive urethane prepolymer was synthesized by the reaction between TDI with a mixture of PEG and Castor oil (50/50, w/w). The cured prepolymer films were prepared due to the reaction of reactive prepolymer with air moisture under ambient conditions. The polyurethane films were sterilized by gamma-ray (25 kGy). The surface structure of sterilized polyurethane film was observed by SEM and compared to that of the unsterilized film. Also, the in vitro interaction of fibroblast L929 cells and sterilized polyurethane film was evaluated. Results showed no signs of cell toxicity.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • sterilization
 • gamma-ray
 • polyurethane film
 • cytotoxicity
 • fibroblast cell
 1. R. M. Streicher, “Sterilization and long-term aging of medical grade UHMWPE,” Radiat. Phys. Chem., 46, 4-6, 893 (1995).

   

 2. Plastics design library, “The effect of sterilization methods on plastics and elastomers,” New York, p. IV (1994).

   

 3. S. Corneillie, P. Lan, E. Schacht, M. Davies, “Polyethylene glycol-containing polyurethanes for biomedical applications,” Polymer International, 46, 251-259 (1998).

   

 4. E. L. McCaffery, “Laboratory preparation for macromolecular chemistry,” McGraw Hill Inc., New York (1970).

 5. D. J. David And H. B. Staley, “Analytical chemistry of the polyurethanes,” Wiley interscience, New York, V. XVI, part III (1969).

   

 6. N. Szycher, “Szycher’s handbook of polyurethanes,” CRC Press, New York (1999).    

   

 7. N. Hasirci and A. Burke, “A novel polyurethane film for biomedical use,” Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 2, 131 (1987).

   

 8. D. R. Owen and R. M. Zone, in “Encyclopedia of materials science and engineering,” edited by M. Bever, Pergamon Press, Oxford, 5, 3799 (1986).