نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاونت نیروگاههای اتمی، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 7484- 19395, تهران - ایران

چکیده

پس از سالها بهره‌برداری از نیروگاههای WWER 1000/320 روسی و آشکار شدن نقصهای رآکتور مدل V-320 بکار رفته در آنها، متخصّصان روسی به کمک کارشناسان آمریکایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین مراکز تحقیقاتی داخل و خارج، نیروگاه جدیدی از نوع WWER-1000 با رآکتور جدید مدل V-392 را معرفی کردند. اصلاحات در این رآکتور شامل سوخت، سیستمهای ایمنی هسته‌ای، طراحی نوترونی و گرمابی (هیدروترمال) قلب رآکتور، ابزار دقیق و مدار اوّلیه و ثانویة رآکتور است. در این مقاله تنها به اصلاحات سیستمهای ایمنی هسته‌ای، که از عوامل مهم ارتقای سطح ایمنی هسته‌ای رآکتور به شمار می‌آیند، پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Enhancement of the Safety Level in Advanced Russian Nuclear Power Plants (WWER) with the Reactor Model V-392

نویسنده [English]

  • S. A Tabibian

چکیده [English]

The Russian nuclear power plant (WWER) with the reactor model V-392 is designed as a Nuclear Power Plant with the enhanced safety WWER-1000 reactor of a new generation. The safety concept has been elaborated in an evolutionary approach based on thorough analysis of operating experience and design solutions of NPP units with V-320. In the reactor model V-392 the fuel, nuclear safety system, neutron and thermal hydraulic design of the reactor core; instrumentation and control, as well as primary and secondary circuit have been modified. This article refers to nuclear safety systems that have been subjected to extensive modifications in comparison with the reactor model V-320 and also play an important part in the nuclear safety level enhancement.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • containment
  • scram
  • defense in depth
  • active and passive safety system
  • core melt catcher
1. The documents have been represented in IAEA- IRA/4/029 workshop on Nuclear Power Plant with WWER-1000 Tehran, (July 1999).
 
2. IAEA – EBP-WWER-01 Guidelines for accident analysis of WWER Nuclear Power Plants (December 1995).
 
3. IAEA – WWER-SC-034 End of mission report on preliminary review of the design safety features of WWER-1000 type V-392 reactor proposed for Bushehr NNP in Iran (1995).
 
4.  OPB-88/97 (PNAE G-01-011-97) General provisions for assurance of safety at nuclear power stations (1997).
 
 
 
   
 
 
5. IAEA-EBP-WWER-05 Safety issues and their ranking for WWER 1000 model 320 NPP (1996).
 
6.     فرهنگ نامة علوم و تکنولوژی هسته‌ای به اهتمام کمیتة واژه نامة  هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران (1376) .
 
7.    رآکتورهای آب تحت فشار و سیر تکاملی آنها در نیروگاههای   هسته‌ای, تألیف دکتر رضا خزانه (1375).