نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکزتحقیقات وکاربرد لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

در این‌ کار پژوهشی‌ کاربرد تشدیدگر ناپایدار خود پالاینده‌ تعمیم‌ یافته‌ در لیزر مولکولی‌ نیتروژن‌ با تحریک‌ طولی‌ بررسی‌ وبا تشدیدگر صفحه‌ - موازی‌ مقایسه‌ شده‌ است‌. واگرایی‌ و درخشایی‌ برای‌ این‌ تشدیدگر با بزرگنمایی M=-5 به‌ ترتیب‌ 0.33 mrad و 1.3×109 W/cm2.S r و برای‌ تشدیدگر صفحه‌ موازی‌ با طول‌ هندسی‌ معادل‌، به‌ ترتیب‌ ~1 mrad و 2.3×107 W/cm2.Sr، به‌ دست‌ آمده‌است‌، به‌ طوری‌ که‌ واگرایی‌ GSFUR نسبت‌ به‌ تشدیدگر صفحه‌ - موازی‌ ــ برابر و درخشایی‌ آن‌ 56 برابر بیشتر است‌. با استفاده‌ از روزنه ‌محدود کننده‌ میدان‌ به‌ عنوان‌ جفت‌ ساز خروجی‌ توزیع‌ شدت‌ پرتو خروجی‌ لیزر در میدان‌ دور به‌ صورت‌ گاوسی‌ و در میدان نزدیک‌ به‌ شکل‌ حلقه‌ای‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌. همچنین‌ مدل‌ نظری‌ بر اساس‌ حل‌ همزمان‌ معادلات‌ آهنگ‌ محیط‌ فعال‌ و معادلات‌ مدار تخلیه‌ الکتریکی‌ لیزر، مورد بررسی‌ قرار گرفت‌ و نتایج‌ حاصل‌ با آزمایشهای‌ تجربی‌ سازگار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental

نویسندگان [English]

  • S Ghoreyshi
  • A.H Farahbod
  • A Hariri

چکیده [English]

In this research

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-filtering