نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تولید رادیوایزوتوپ، پخش سیکلوترون، مرکز تحقیقات کشاورزی هسته ای کرج، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

رادیوایزوتوپ‌ گالیوم‌-67 از سال‌ 1372 به‌ توسط‌ گروه‌ شیمی‌ بخش‌ سیکلوترون‌ تولید شده‌ است‌ و به‌ عنوان‌ رادیوداروی ‌بالینی‌ (کلینیکی‌) به‌ صورت‌ سیترات‌ گالیوم‌ در تشخیص‌ تومورهای‌ مختلف‌ و تعیین‌ محل‌ بافتهای‌ عفونی‌ بکار می‌رود. از آن‌ زمان‌ تا پژوهش‌ اخیر رادیوداروی‌ دیگری‌ که‌ حاوی‌ گالیوم‌-67 باشد در کشور به‌ مرحله‌ ساخت‌ و بهره‌برداری‌ نرسیده‌ است‌. از سوی‌ دیگر باتوجه‌ به‌ ظرفیت‌ قابل‌ توجه‌ تولید این‌ رادیوایزوتوپ‌ به‌ توسط‌ گروه‌ شیمی‌ سیکلوترون‌ و کاربرد بالینی‌ کمپلکسهای‌ تشخیصی‌ آن‌، تهیه‌ وبررسی‌ یک‌ محصول‌ جدید به‌ نام‌ رادیوداروی‌ [67Ga] - گالیوم‌ بلئومایسین‌ برای‌ نخستین‌ بار در دستور کار این‌ گروه‌ قرار گرفت‌. بررسیهای‌ کامل‌ به‌ منظور تعیین‌ بهترین‌ شرایط‌ انتخاب‌ دما، اسیدیته‌، مدت‌ عمل‌ واکنشگرها و غلظت‌ آنها به‌ عمل‌ آمد. نتایج‌ حاصل‌نشان‌ دادند که‌ بلئومایسین‌ در محیط‌ اسیدی‌ شدید (1=(PH در دمای‌ 100 درجه‌ سانتی‌گراد و به‌ مدت‌ 30 دقیقه‌ در حضور گالیوم‌-67، در محیط‌ آب‌ نمک ‌دار نرمال‌ به‌ صورت‌ کمپلکس‌ گالیوم‌ کلراید در می‌آید. کنترلهای‌ کیفی‌، از جمله‌ رادیونوکلایدی‌، رادیوشیمیایی‌، شیمیایی‌، میکروبی‌ و وجود مواد تب‌آور، روی‌ محصولات‌ اولیه‌ انجام‌ گرفت‌ که‌ می‌توان‌ آنها را نشانه‌ مرغوبیت‌ محصول‌ دانست‌

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development

نویسندگان [English]

  • A.R Jalilian
  • B Shirazi
  • H Rafiee

چکیده [English]

The preparation

کلیدواژه‌ها [English]

  • radio