نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده‌ فنی‌، دانشگاه‌ تهران

چکیده

کانسار دچان‌ ناحیه‌ کوچک‌ و نفوذپذیری‌ در 30 کیلومتری‌ شمالغرب‌ سراب‌ است‌ که‌ برای‌ تعیین‌ عیـارهای‌ اورانیـوم‌ و مـس‌آن‌، بـه‌ علت‌ پـایین‌ بـودن‌ ایـن‌ عیارهـا، از روش‌ فروشویـی‌ با اسیدسولفوریک‌ به‌ صورت‌های‌ بطـری‌ چرخـان‌ و ستونـی‌ در مقیـاس‌ آزمایشگاهی‌ استفاده‌ شده‌ است‌. عمل‌ فروشویی‌ ستونی‌ در دو ستون‌ به‌ ابعاد کوچک‌ و متوسط‌ انجام‌ گرفت‌ و نتایج‌ حاصل‌ نشان‌ داد که‌ خردکردن‌ ماده‌ معدنی‌ در سرعت‌ عمل‌ موثر، اما تاثیر آن‌ بر بازدهی‌ اندک است‌. میزان‌ مصرف‌ اسید سولفوریک‌ 160 کیلوگرم‌ برای‌ هر تن‌ کانسنگ‌ و با دبی‌ 78 لیتر بر تن‌ بوده‌ است‌. آزمایشهای‌ بطری‌ چرخان‌ با استفاده‌ از مواد معدنی‌ با دانه‌بندی‌های‌ 4 و 28 مش‌ انجام‌گرفت‌؛ نتایج‌ حاصل‌ نشان‌ داد که‌ فروشویی‌ گل‌ خاکه‌ای‌ به‌ نسبت‌ وزنی ‌ %33 جامد در مدت‌ 4 ساعت‌ با مصرف‌ 122.6 گرم‌ اسیدسولفوریک‌ (معادل‌ 245 کیلوگرم‌ بر تن‌ کانسنگ‌) و با PH = 0.2 مناسبت‌ خوبی‌ دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Uranium and Copper

نویسندگان [English]

  • M Noaparast
  • B Samani
  • R Asgari

چکیده [English]

Dochan deposit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uranium